Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Barcelona de Serveis Municipals SA

Organismo: Barcelona de Serveis Municipals SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres relatives al projecte executiu de pintura, senyalització i reforma d'accessos de l'aparcament de Plaça de les Arts a Barcelona Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 31/05/2019 498,843.10€
Adequació i condicionament de "la Carpa" com a nou espai de restauració i climatització per a la cuinabufet-menjador al restaurant de la Dama del Paraigües Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 13/09/2019 724,427.06€
L'objecte de la present contractació és les obres relatives al Projecte Executiu d'Adequació de la Marquesina de l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les actuacions a realitzar es basen principalment en la substitució de l'aïllament i la impermeabilització de la Marquesina, reparació de les oxidacions de l'estructura així com la instal·lació de mesures de seguretat i protecció de la Marquesina. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 12/03/2020 1,163,901.20€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres del "Projecte Executiu d'adequacions i millores a l'aparcament de Sant Antoni de B:SM", per tal de resoldre aquelles mancances de les instal·lacions i els serveis amb l'objectiu de donar un millor servei a l'usuari. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 18/12/2018 07/01/2019 74,136.44€
L'objecte d'aquest contracte és la prestació dels serveis de suport, per part d'empreses especialitzades, als muntatges i desmuntatges per espectacles, actes i similars que es portin a terme als espais gestionats per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 25/05/2020 25/06/2020 200,000.00€
Servei de direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut per la realització de les obres de instal·lació de punts de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics a 11 carrers de la ciutat de Barcelona. (dividit en 2 lots) Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 14/05/2020 11/06/2020 66,962.20€
L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres relatives als treballs de retirada de les terrasses ubicades al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 12/05/2020 27/05/2020 79,912.32€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres relatives al Projecte d'actuacions a desenvolupar a l'exterior de l'edifici ubicat al Carrer de Sant Josep de Muntanya, núm. 46 a Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 10/03/2020 31/03/2020 149,764.98€
L'objecte d'aquest contracte és la intervenció de de buidatge i retirada dels elements de l'interior dels mòduls de terrassa ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 11/03/2020 25/03/2020 79,427.93€
L'objecte d'aquest contracte és la intervenció de tapiat a realitzar als diferents accessos a locals d'oci ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 03/03/2020 18/03/2020 79,875.99€
35 Resultados