Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Barcelona de Serveis Municipals SA

Organismo: Barcelona de Serveis Municipals SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres relatives al projecte executiu d'adequació de la marquesina de l'Estadi Olímpic de Barcelona Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 31/08/2021 1,163,901.20€
Execució de les Obres relatives al projecte executiu de les obres de renovació de l'enllumenat exterior perimetral i del Catwalk del Palau Sant Jordi Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 04/05/2021 25/05/2021 283,947.38€
L'objecte d'aquest contracte és la prestació dels serveis de suport, per part d'empreses especialitzades, als muntatges i desmuntatges per espectacles, actes i similars que es portin a terme als espais gestionats per Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 25/05/2020 200,000.00€
L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres relatives als treballs de retirada de les terrasses ubicades al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 12/05/2020 27/05/2020 79,912.32€
Servei de direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut per la realització de les obres de instal·lació de punts de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics a 11 carrers de la ciutat de Barcelona. (dividit en 2 lots) Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 14/05/2020 66,962.20€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres relatives al Projecte Executiu de reforma de taules i seients del sector de grades de premsa al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les actuacions objecte del present contracte es portaran a terme a l'edifici del Palau Sant Jordi de Barcelona Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 13/02/2020 203,602.11€
L'objecte d'aquest contracte és la intervenció de de buidatge i retirada dels elements de l'interior dels mòduls de terrassa ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 11/03/2020 22/05/2020 79,427.93€
L'objecte del present contracte consisteix en la realització de les obres relatives la substitució de les antigues xemeneies del Palau Sant Jordi degut al seu estat de degradació com a conseqüència del pas del temps. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 24/12/2019 211,100.62€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres relatives al Projecte d'adequació de l'aparcament del Mercat dels Encants als estàndards de la Xarxa d'Aparcaments de B:SM. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 14/02/2020 06/03/2020 409,222.00€
L'objecte d'aquest contracte és la intervenció de tapiat a realitzar als diferents accessos a locals d'oci ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 03/03/2020 15/05/2020 79,875.99€
40 Resultados