Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Vimbodí i Poblet

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Vimbodí i Poblet Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Prosseguint el pla d'arranjament o restauració i millora de llocs, edificis característics, monuments i espais annexos iniciat per aquesta corporació fa uns anys, amb mitjans propis i/o acollint-se a les ajudes programades per les diverses administracions, l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet proposa el condicionament i l'ordenació d'un tram del torrent del Corregó de Vimbodí i Poblet. El projecte es redacta per tal de definir els criteris que hauran de seguir-se en la realització de les obres, i també determina les dades bàsiques i els criteris de càlcul utilitzats, exposa gràficament el sistema Ajuntament De Vimbodí I Poblet España - Tarragona 17/02/2022 104,746.78€
Aquest procediment té per objecte reparar els danys produïts per la riuada que va afectar el municipi de Vimbodí i Poblet, el dia 22 d'octubre de 2019, en diferents ubicacions del municipi. Ajuntament De Vimbodí I Poblet España - Tarragona 22/01/2021 11/02/2021 179,463.38€
De conformitat amb la Resolució d'alcaldia 2018-0000031, de data 2 de novembre de 2018 pel qual es va aprovar l'expedient de contractació de les obres per l'execució del projecte per "Adequació de la casa taller del Museu i Forn del Vidre". Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de clàusules administratives aprovat Ajuntament De Vimbodí I Poblet España - Tarragona 02/11/2018 22/11/2018 50,164.82€
3 Resultados