Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Vilagrassa

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Vilagrassa Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El municipi de Vilagrassa, en relació als serveis esportius i lúdics, té una mancança important pel que fa a poder disposar d'una piscina municipal amb els seus vestuaris. Això comporta que el veïns i veïnes s'hagin de desplaçar a municipis confrontants per poder gaudir d'aquest servei. Per tant, és necessari procedir a la contractació de les obres de dels vestuaris i bar de la piscina municipal. Ajuntament De Vilagrassa España - Lleida 17/02/2021 09/03/2021 103,383.28€
El municipi de Vilagrassa, en relació als serveis esportius i lúdics, té una mancança important pel que fa a poder disposar d'una piscina municipal. Això comporta que el veïns i veïnes s'hagin de desplaçar a municipis confrontants per poder gaudir d'aquest servei. Per tant, és necessari procedir a la contractació de les obres de construcció de la piscina municipal. Ajuntament De Vilagrassa España - Lleida 16/06/2020 06/07/2020 250,492.31€
El municipi de Vilagrassa, en relació al servei públic de subministrament d'aigua potable, té problemes ocasionats pel fet de disposar d'una única captació d'aigua, la qual, a més a més, es troba sotmesa a estacionalitat. Això comporta la necessitat de disposar d'una gran reserva d'aigua crua, la qual cosa genera i provoca problemes addicionals d'empitjorament de la qualitat de l'aigua, per la proliferació d'algues. Per tant, es necessari procedir a la contractació de les obres de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP). Amb la contractació de les obres de l'Estació de Tractament d'Aig Ajuntament De Vilagrassa España - Lleida 02/08/2018 140,524.11€
Dins de l'àmbit urbà del municipi de Vilagrassa, trobem l'espai públic (sistema viari) denominat Sèquia Molinal, on estaven ubicats dos refugis de la guerra civil. Tot aquest espai es troba en un estat deficient, amb runes i malesa acumulada, tot plegat fa del tot necessari procedir a la recuperació d'aquest espai i dels dos refugis de la guerra civil. L'actuació que es pretén portar a terme inclourà els aparats següents: Recuperar el traçat de l'antiga Sèquia Molinal Recuperar dos refugis de la guerra civil Posar en valor tota la plataforma de fité que surt a la vista en aquest sector I fer p Ajuntament De Vilagrassa España - Lleida 06/07/2018 49,999.99€
4 Resultados