Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Vic

Organismo: Ajuntament de Vic Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte de la present licitació és: a)La redacció de projecte bàsic i d'execució d'un aparcament soterrani per a vehicles, en el subsòl del parc Maria Àngels Anglada de Vic. b)L'execució de les obres d'un aparcament soterrani per a vehicles, en el subsòl del parc Maria Àngels Anglada de Vic. c)La gestió i l'explotació d'un aparcament soterrani per a vehicles, en el subsòl del parc Maria Àngels Anglada de Vic. Ajuntament De Vic España - Cataluña 07/04/2022 0.0€
Execució de les obres compreses en el projecte d'excavacions arqueològiques a l'església de la Pietat Ajuntament De Vic España - Barcelona 16/03/2022 88,617.35€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte de construcció de la nova biblioteca de Vic, aprovat definitivament pel Ple de la corporació en la sessió de data 17 de setembre de 2018. Ajuntament De Vic España - Cataluña 12/12/2018 09/01/2019 6,458,013.50€
L'objecte de la present licitació és l'execució del Projecte de millores al parc de Sant Llàtzer, promogut per iniciativa municipal i elaborat per l'oficina tècnica municipal, el qual ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en la sessió de data 24 de setembre de 2018. Ajuntament De Vic España - Cataluña 04/12/2018 123,952.70€
L'objecte del present plec és la contractació del servei de direcció de les obres de la primera fase del projecte executiu d'intervenció a l'Illa de la Pietat. Ajuntament De Vic España - Cataluña 07/09/2018 31,349.56€
5 Resultados