Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Vallirana

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Vallirana Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres d'execució definides al PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA SUBSTITUCIÓ D'UNA CANONADA DE FIBROCIMENT AL CARRER COLÒMBIA DEL MUNICIPI DE VALLIRANA . Els treballs a realitzar consisteixen en les obres de desmuntatge controlat, transport i gestió del fibrociment a un gestor autoritzat, instal·lació de nova canonada amb polietilè, obra civil i re-urbanització d'uns 300 m de vorera afectada al carrer Colòmbia Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 03/01/2020 21/01/2020 78,200.56€
L'objecte del contracte és l'execució dels Projectes constructius que es detallen posteriorment en cada lot. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 21/11/2019 11/12/2019 1,150,015.60€
Obres d'execució definides al projecte constructiu de les obres de connexió de la xarxa d'aigües residuals de la urbanització de Can Julià al col·lector general. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 02/09/2019 22/09/2019 125,716.91€
L'objecte del contracte són les obres de connexió del clavegueram existent als carrers Riu Ter, Onyar, Muga de la urbanització el Lledoner, per tal de conduir les aigües residuals a la EDAR existent. Aquest col·lector correspon al col·lector 8 del projecte constructiu. Els treballs del Capítol Altres de Seguretat i Salut i Actuacions Mediambientals estan inclosos en el pressupost de licitació de forma proporcional al pressupost. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 22/05/2019 05/06/2019 79,171.75€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte: obres del projecte bàsic i executiu d'adequació de local per a biblioteca municipal de Vallirana. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 08/08/2018 134,223.19€
L'objecte del contracte són les obres de connexió del clavegueram existent als carrers Riu Ter, Onyar, Muga de la urbanització el Lledoner, per tal de conduir les aigües residuals a la EDAR existent. Aquest col·lector correspon al col·lector 8 del projecte constructiu. Els treballs del Capítol Altres de Seguretat i Salut i Actuacions Mediambientals estan inclosos en el pressupost de licitació de forma proporcional al pressupost. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 19/12/2018 79,171.75€
L¿objecte del contracte és l¿execució de les obres definides en el Projecte Bàsic i d¿Execució (redactat per Hèlix Arquitectes Associats, SLP i aprovat per la Junta de Govern Local celebrada el 13 de novembre de 2017 i replantejat el 17 de novembre de 2017) del Pavelló Poliesportiu de Vallirana i Urbanització de l¿entorn i legalització de les instal.lacions contingudes en l¿esmentat projecte, situat al carrer de l¿Esglèsia cantonada amb la Ronda de la Barquera. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 01/03/2018 3,162,550.80€
L¿objecte del contracte és l¿execució de les obres corresponents al projecte: obres del projecte bàsic i executiu d¿adequació de local per a biblioteca municipal de Vallirana. Els treballs a realitzar consisteixen en la reforma interior i nova distribució de l¿espai, incloent la renovació general de paviments i revestiments, i la renovació general de les instal.lacions elèctriques, d¿il.luminació i de climatització. La superficie d¿actuació total és de 358m2. Ajuntament De Vallirana España - Barcelona 04/06/2018 134,223.19€
8 Resultados