Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Terrassa

Organismo: Ajuntament de Terrassa Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de la Fase 1 descrites en l' «Actualització del Projecte d'Urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de l'avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU095)» Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/05/2020 718,874.70€
ECAO 9650/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada per a l'adequació dels espais de la casa Soler i Palet. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 02/12/2020 18/12/2020 49,406.85€
ECAO 9435/2020 - Obres contingudes en el Projecte d'intervenció en patologies estructurals i sistemes constructius de la Casa Alegre de Sagrera Aquest contracte està cofinançat per la Generalitat de Catalunya. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 26/11/2020 17/12/2020 102,768.60€
ECAO 8743/2020 - Obres de la Fase 1 contingudes en el Projecte bàsic i executiu per a l'adequació de la masia dels Bellots. Aquestes obres estan cofinançades per la Diputació de Barcelona. Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 20/11/2020 11/12/2020 819,512.44€
ECAO 8988/2020 - Obres definides en la Memòria valorada per a la reparació del paviment de voreres a les avingudes Jaume I i Abat Marcet de Terrassa Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 27/10/2020 11/11/2020 65,998.07€
Obres de retirada de punts de llum zona Bombers (coberta aparcament Portal de St Roc) Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/06/2020 2,959.71€
ECAO 8491/2020 - Obres contingudes en el "Projecte de les obres de plantació d'arbrat a diversos carrers de la ciutat de Terrassa" Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 26/10/2020 10/11/2020 35,209.74€
ECAO 6630/2020 Memòria valorada dels treballs de consolidació de l'escullera a Les Martines Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 17/09/2020 02/10/2020 24,442.32€
Subministrament d'asfalt fred per tapar els sots de la via pública dins del marc de l'execució de les obres de manteniment de l'espai públic per part del personal del Servei de Gestió de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 27/08/2020 16/09/2020 9,480.00€
Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció ambiental, de les obres de la Fase 1 de l' «Actualització del Projecte d'Urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de l'avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU095)» Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 04/02/2020 30,680.00€
32 Resultados