Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Terrassa

Organismo: Ajuntament de Terrassa Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció ambiental, de les obres de la Fase 1 de l' «Actualització del Projecte d'Urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de l'avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU095)» Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 04/02/2020 20/02/2020 30,680.00€
ECAO 6630/2020 Memòria valorada dels treballs de consolidació de l'escullera a Les Martines Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 17/09/2020 02/10/2020 24,442.32€
Subministrament d'asfalt fred per tapar els sots de la via pública dins del marc de l'execució de les obres de manteniment de l'espai públic per part del personal del Servei de Gestió de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 27/08/2020 16/09/2020 9,480.00€
Treballs d'asfaltat en el Portal de Sant Roc (aparcament Portat de Sant Roc) Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/06/2020 7,851.24€
Obres de retirada de punts de llum zona Bombers (coberta aparcament Portal de St Roc) Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/06/2020 2,959.71€
Obres de reforç de la coberta Rambla d'Egara (aparcament Portal de St. Roc) Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/06/2020 48,698.77€
Obres de col·locació Puntal Europeu (reforç puntals zona central) de la coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/06/2020 115,799.85€
Contractació de la reparació d'un tram de coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc, sota confluència dels carrers Major i Cisterna, mitjançant procediment d'emergència Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 23/06/2020 135,093.66€
Obres descrites en el «Projecte executiu per la consolidació i la reforma del Castell Cartoixa de Terrassa» Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 30/01/2020 119,296.61€
Obres de la Fase 1 descrites en l' «Actualització del Projecte d'Urbanització del Pla de Millora Urbana de Remodelació de l'avinguda Santa Eulàlia 95 (PM-SEU095)» Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 25/05/2020 16/06/2020 718,874.70€
27 Resultados