Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Santpedor

Organismo: Ajuntament de Santpedor Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte de serveis de la direcció facultativa de les obres de nova urbanització d'un tram del carrer Pau Casals inclòs al sector residencial Oest PP7 (PAU OEST), per l'accès de l'escola La Serreta Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 17/05/2022 6,250.44€
Contracte per l'execució de les obres de nova urbanització d'un tram del Carrer Pau Casals inclòs al Sector residencial Oest PP7 (PAU Oest), per a l'accés de l'Escola la Serreta. Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 17/05/2022 182,490.14€
Contracte per l'execució de les obres de les fases 2,3,4,5 i 6 del projecte d'urbanització complementària del Mirador de Montserrat, respectivament a la pavimentació dels següents carrers: Fase 2: Urbanització del Camí de Vallbona Fase 3: Urbanització del c/ Xiprer Fase 4: Urbanització del c/ Til·ler Fase 5: Urbanització del c/ Eucaliptus i c/ Freixe Fase 6: Urbanització del c/ Llorer Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 12/04/2022 1,377,351.20€
Contracte per l'execució de les obres incloses en el projecte bàsic i d'execució de les dependències de la policia local de Santpedor Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 16/02/2022 102,918.34€
Contracte d'obres per l'execució delprojecte de la graderia del camp de futobl de Santpedor Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 04/10/2021 49,586.77€
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres de reparació del vas i platja de la piscina gran de Santpedor (fase 1), contingudes al projecte d'obra realitzat per l'enginyer industrial Aleix Cervantes López, aprovat per acord de JGL en data 4 de desembre de 2018. Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 04/01/2019 247,928.95€
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres corresponents a la primera fase del projecte d'urbanització complementària del Mirador de Montserrat Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 14/11/2018 2,121,604.20€
Constitueix l'objecte del contracte la realització de l'execució de les obres de la Primera Fase del Projecte executiu de rehabilitació de Cal Clarassó Ajuntament De Santpedor España - Barcelona 27/06/2018 823,979.00€
8 Resultados