Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Organismo: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del present contracte son les obres de condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol sobre la llera del riu Tenes al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, així com la integració hidràulica i ambiental del seu entorn. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 05/04/2022 115,165.55€
L'objecte del present contracte son les obres de condicionament del gual de la Font de Sant Cristòfol sobre la llera del riu Tenes al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, així com la integració hidràulica i ambiental del seu entorn. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 03/03/2022 115,165.55€
És objecte del contracte, l'execució de les obres de remodelació de la Plaça Onze de setembre, d'acord amb el projecte redactat i aprovat. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 24/01/2022 359,418.00€
L'objecte del present contracte son les obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, i el paviment exterior de l'Escola Ronçana. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 21/09/2021 298,379.16€
L'objecte del present contracte son les obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. Amb l'objectiu de definir i valorar les actuacions necessàries per tal de garantir el bon estat de conservació del ferm en diferents carrers del municipi i permetre uns nivells de confort i seguretat adequats per al trànsit de vehicles, així com la seva correcta funcionalitat i durabilitat. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 02/10/2020 22/10/2020 112,996.40€
L'objecte del present contracte és la definició de les obres necessàries per tal de poder dur a terme l'arranjament i millora del camí de vianants existent al marge oest de la calçada del vial que uneix els nuclis urbans de Sant Isidre i la Campinya. L'objectiu és adequar el camí de vianants amb la finalitat de millorar l'accés dels vianants entre els dos nuclis urbans. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 25/09/2020 15/10/2020 48,321.31€
El projecte té per objecte les obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana España - Barcelona 25/10/2019 14/11/2019 74,367.59€
7 Resultados