Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Organismo: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és l'execució de les obres referents als 34 projectes tècnics de rehabilitació dels edificis de l'ACR2-Mas Marí, aprovats definitivament en la Junta de Govern Local de 29/09/2020 i que han signat conveni amb l'Ajuntament. Complementàriament la finalitat del contracte és fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 09/12/2020 3,052,531.00€
Obres referents a la memòria valorada de transformacions dels patis escolars del projecte empatitzem de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació socialment responsable. Complementàriament la finalitat és afavorir l'estabilitat laboral i el medi ambient. Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 26/08/2020 97,002.29€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres del projecte modificat de la urbanització de l'av. Sanatori. L'àmbit de l'actuació és: . Tram consolidat de l'av. Sanatori des de l'actual accès Nord al recinte de l'Esperit Sant fins a la cruïlla amb el c. Joan Ubach - Tram no consolidat de l'av. Sanatori objecte d'obertura, que es desenvolupa dintre de l'actual recinte de l'Esperit Sant . Una petita superfície d'afectació al mur i al talús interior de l'espai exterior de l'escola Pere de Tera Complementàriament la finalitat del contracte és afavorir l'estabilitat laboral Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 10/07/2020 636,213.00€
Execució de les obres del projecte de la fase 2 del centre de formació Grameimpuls al recinte Esperit Sant (tallers). Complementàriament la finalitat del contracte és afavorir l'estabilitat laboral Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 21/02/2020 1,729,170.10€
Execució de les obres d'urbanització de la plaça Alfonso Comin (Fase 1). Complementàriament, és objecte del contracte el manteniment de les condicions laborals i el foment de l'estabilitat laboral Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 05/06/2019 402,549.30€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres referents al projecte per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai d'acord amb les noves normatives i donar una millor distribució interior d'utilització, així com realitzar el sanejament i pintat de parets, sostres i paviments Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 10/05/2019 548,949.10€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres referents al projecte d'impermeabilització de la plaça Abat Escarré. Complementàriament, la finalitat del contracte s'insereix dins de la política de contractació socialment responsable per a millorar l'estabilitat laboral i la igualtat de l'ocupació Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 03/05/2019 565,456.25€
Execució de les obres referents al projecte de remodelació dels entorns del Museu Torre Balldovina i del Molí d'en Ribé. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dintre la política de foment del treball amb la incorporació de clàusules d'inserció sociolaboral de les persones amb majors dificultats per accedir al mercat laboral per trobar-se en situació o risc d'exclusió social. Aquesta actuació està finançada el 50% per fons FEDER i l'altre 50% de l'Ajuntament Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 01/03/2019 1,177,863.60€
Execució de les obres corresponents al projecte executiu modificat de rehabilitació del pavelló esportiu municipal. Complementàriament, la finalitat del contracte s'insereix dintre la política de foment del treball amb la incorporació de clàusules d'inserció sociolaboral de les persones amb major dificultats per accedir al mercat laboral per trobar-se en situació o risc d'exclusió social. Aquest projecte està finançat en part per fons FEDER-EDUSI Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 31/01/2019 26/02/2019 2,938,008.20€
Obres del projecte executiu de rehabilitació del pavelló esportiu nou municipal. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dintre la política de foment del treball amb la incorporació de clausules d'inserció sociolaboral de les persones amb majors dificultats per accedir al mercat laboral per trobar-se en situació o risc d'exclusió social. Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 12/11/2018 2,382,867.80€
20 Resultados