Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Organismo: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'execució de les obres referents al Projecte Executiu de Reforma interior de l'edifici CIBA per a Centre d'Economia Social i Feminista (Fase B), que es va aprovar definitivament per Junta de Govern Local el 2 de març de 2021. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dintre la política de foment del treball amb mesures per assegurar el pagament del treball als subcontrcatistes. Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 08/10/2021 4,018,060.80€
Es tracta d'un projecte relatiu a una obra d'urbanització en la qual s'integren unes escales mecàniques, amb l'execució extremadament acurada del fossar estructural a on van ubicats aquests elements mecànics. El seu muntatge i la dificultat que suposa integrar i planificar les seves instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions amb l'obra d'urbanització requereix un únic contractista, per això aquest subministrament de manera preceptiva s'ha de subcontractar a una empresa especialitzada que depengui del contractista de l'obra Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 14/09/2021 371,718.94€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents a les memòries valorades de reforma de diversos locals de propietat municipal per a reconversió en habitatges. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dintre la política de promoció de l'ètica. Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 22/01/2021 12/02/2021 362,675.50€
Execució de les obres de les fases 1 i 2 del projecte de reurbanització dels carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels, per donar continuïtat al tram de plataforma única existent al c. Mare de Déu dels Àngels, dintre del projecte de Barri de Vianants, aprovat per la Junta de Govern Local el 18 d'octubre de 2020. Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 14/01/2021 04/02/2021 289,127.62€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres referents als 34 projectes tècnics de rehabilitació dels edificis de l'ACR2-Mas Marí, aprovats definitivament en la Junta de Govern Local de 29/09/2020 i que han signat conveni amb l'Ajuntament. Complementàriament la finalitat del contracte és fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 09/12/2020 3,052,531.00€
Obres referents a la memòria valorada de transformacions dels patis escolars del projecte empatitzem de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació socialment responsable. Complementàriament la finalitat és afavorir l'estabilitat laboral i el medi ambient. Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 26/08/2020 97,002.29€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres del projecte modificat de la urbanització de l'av. Sanatori. L'àmbit de l'actuació és: . Tram consolidat de l'av. Sanatori des de l'actual accès Nord al recinte de l'Esperit Sant fins a la cruïlla amb el c. Joan Ubach - Tram no consolidat de l'av. Sanatori objecte d'obertura, que es desenvolupa dintre de l'actual recinte de l'Esperit Sant . Una petita superfície d'afectació al mur i al talús interior de l'espai exterior de l'escola Pere de Tera Complementàriament la finalitat del contracte és afavorir l'estabilitat laboral Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 10/07/2020 636,213.00€
Execució de les obres del projecte de la fase 2 del centre de formació Grameimpuls al recinte Esperit Sant (tallers). Complementàriament la finalitat del contracte és afavorir l'estabilitat laboral Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 21/02/2020 1,729,170.10€
Execució de les obres d'urbanització de la plaça Alfonso Comin (Fase 1). Complementàriament, és objecte del contracte el manteniment de les condicions laborals i el foment de l'estabilitat laboral Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 05/06/2019 402,549.30€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres referents al projecte per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai d'acord amb les noves normatives i donar una millor distribució interior d'utilització, així com realitzar el sanejament i pintat de parets, sostres i paviments Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 10/05/2019 548,949.10€
24 Resultados