Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Santa Bàrbara

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Santa Bàrbara Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Construcció d'una nau polivalent a construir dintre de la zona del complex esportiu del municipi de Santa Bàrbara Ajuntament De Santa Bàrbara España - Tarragona 27/07/2022 379,239.12€
L'objecte d'aquest projecte és la renovació del serveis urbanístics del carrer de l'Aire i adjacents. Es construirà la xarxa de pluvials dimensionada per a poder absorbir una pluja amb període de retorn de T10 anys (i que disposarà de diversos interceptors), es renovarà la conducció d'aigua residual, d'aigua potable, d'enllumenat viari i la previsió de pas en els encreuaments de les línies de baixa tensió. També es definiran els carrils de circulació de vehicles, zones d'aparcament i es renovaran voreres i paviments. El disseny d'aquest serà similar al del primer tram del carrer de l'Aire. Ajuntament De Santa Bàrbara España - Tarragona 27/07/2022 190,082.66€
L'objecte suposarà l'execució de la distribució interior de la planta baixa, amb les corresponents instal.lacions, per la seva posada en funcionament com a Dependències de l'Ajuntament, i que es distribuirà amb un hall d'entrada on es situarà una estança per la Guàrdia Urbana, Zona de Serveis, l'escala i ascensor de comunicació vertical, i la recepció. També s'executaran els despatxos interiors d'Alcaldia, Secretaria-Intervenció, Tècnics i altres , així com l'atenció individualitzada al públic, segons programa de necessitats dissenyats amb el promotor. Ajuntament De Santa Bàrbara España - Tarragona 26/07/2022 355,361.90€
Consolidació i acabat de les façanes, corresponents al sistema envolvent de l'edifici de l'ajuntament de Santa Bàrbara, que en l'actualitat es troba amb la nova estructura, coberta i solera del futur edifici totalment executada. Ajuntament De Santa Bàrbara España - Tarragona 08/09/2020 28/09/2020 249,295.73€
Necessitats de l'Ajuntament a les que es pretén donar satisfacció mitjançant aquest contracte: execució de les obres de remodelació del carrer de l'Aire 1a Fase de Santa Bàrbara són: Renovació dels serveis urbanístics del carrer de l'Aire. Construirà la xarxa de pluvials dimensionada per a poder absorbir una pluja amb període de retorn de T15. Renovació de la conducció d'aigua residual, d'aigua potable, d'enllumenat viari i previsió de pas els encreuaments de les línies de baixa tensió., clarament deteriorada degut a les pluges, ja que, aquest carrer forma part del Barranc del Pelòs. La defin Ajuntament De Santa Bàrbara España - Tarragona 11/06/2018 272,727.28€
5 Resultados