Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Salou

Organismo: Ajuntament de Salou Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres de millores a l'Escola Europa de Salou per a l'any 2020, definides i valorades en el projecte tècnic P-0520 redactat pels STM i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 28 de maig de 2020. Ajuntament De Salou España - Tarragona 12/06/2020 123,115.45€
Execució de les obres de renovació integral del carrer Carles Buigas de Salou i dels trams dels carrers que hi conflueixen en aquest ¿ Fase I , definides i valorades en el projecte tècnic redactat per l'arquitecte Jordi Bergadà i Maquef i l'enginyer de camins, canals i ports Carles Guilemany i Casadamon, de l'empresa TADEC S.L.P., supervisat pels STM i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de desembre de 2019. Ajuntament De Salou España - Tarragona 21/02/2020 2,299,234.00€
Redacció del projecte executiu de les obres de renovació del sistema de climatització, ACS i calefacció de la piscina municipal de Salou, així com de la renovació parcial i millora de la seva cúpula, incloent l'anàlisi previ de l'estat actual de les instal·lacions del complex esportiu, la direcció facultativa de les obres que s'adjudiquin i la coordinació de la seguretat i salut durant la seva execució Ajuntament De Salou España - Tarragona 24/01/2020 33,057.85€
Obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 i nou camp d'entrenament de porters de Salou, definides i valorades en el projecte tècnic P-0720 redactat pels STM i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 27 de febrer de 2020. L'adjudicació i subsegüent formalització del contracte derivades del procediment de licitació regulades en el PCAP queden condicionades, en tot cas, a l'aprovació definitiva del projecte d'obres. Ajuntament De Salou España - Tarragona 04/05/2020 231,908.83€
Obres de pavimentació de 4 zones d'aparcament públic en el municipi de Salou, definides i valorades en el projecte tècnic P-5119 Ajuntament De Salou España - Tarragona 17/01/2020 616,839.44€
Fabricació, lliurament i col·locació de dues escultures de bronze dedicades al ball de bastons de Salou Ajuntament De Salou España - Tarragona 29/11/2019 09/12/2019 31,689.70€
Subministrament consistent en la fabricació, lliurament i col·locació de dues escultures de bronze dedicades al ball de bastons de Salou Ajuntament De Salou España - Tarragona 31/10/2019 15/11/2019 31,689.70€
Consisteix en la fabricació, lliurament i col·locació de dues escultures de bronze dedicades al ball de bastons de Salou, a escala natural, reproduint fidelment la maqueta (escala 3/10 sobre el real a fabricar) realitzada i dissenyada per la escultora Natalia Ferré, d'acord amb les característiques fixades en el plec de prescripcions tècniques redactat pels STM d'Arquitectura. Aquesta escultura s'instal·larà a la mateixa alçada que els vianants a l'espai públic resultant de l'enderroc de l'antic Hostal Bona Estada, adossat a l'església Sta. Maria del Mar de Salou. Ajuntament De Salou España - Tarragona 04/10/2019 31,689.70€
Redacció del projecte bàsic i executiu corresponent a les obres de renovació integral del carrer Carles Buigas de Salou i dels trams dels carrers que hi confluiexen: crs. Terol, Murillo, Pau Vila, Priorat, Frai Juniper Serra, Pompeu Fabra, Torremolinos, Vendrell, Ramon Llull, Valls, Amposta, Montblanc, Passatge Dr. Pigem i Bilbao, direcció facultativa de les obres que s'adjudiquin, i coordinació de la seguretat i salut durant la seva execució Ajuntament De Salou España - Tarragona 21/11/2018 109,008.26€
Obres i subministraments compresos en el Projecte de millora dels camps de futbol municipals (P-6216) Ajuntament De Salou España - Tarragona 25/06/2018 671,713.30€
10 Resultados