Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Salou

Organismo: Ajuntament de Salou Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres ordinàries de millora i ampliació del circuit d'skate ubicat al parc Manel Albinyana, entre el carrer Tarragona i el carrer Pere Gales de Salou, definides i valorades en el projecte tècnic redactat pels STM i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de 3 de febrer de 2022. Ajuntament De Salou España - Tarragona 01/07/2022 249,450.23€
Redacció del projecte executiu de les obres de renovació del sistema de climatització, ACS i calefacció de la piscina municipal de Salou, així com de la renovació parcial i millora de la seva cúpula, incloent l'anàlisi previ de l'estat actual de les instal·lacions del complex esportiu, la direcció facultativa de les obres que s'adjudiquin i la coordinació de la seguretat i salut durant la seva execució Ajuntament De Salou España - Tarragona 29/04/2022 33,057.85€
Execució subsidiària de les obres de restitució de la legalitat urbanística alterada del Xalet Villa Enriqueta de Salou, definides i valorades en el projecte tècnic redactat per l'arquitecta Natàlia Bellés Juan, de l'empresa VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA URBANISME S.L.P., supervisat pels STM i aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de 15 d'octubre de 2020. Ajuntament De Salou España - Tarragona 02/11/2021 1,259,033.50€
Consisteix en la prestació dels serveis de direcció d'obra, direcció d'execució, control de qualitat i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de restitució de la legalitat urbanística alterada del xalet Villa Enriqueta de Salou, d'acord amb el contingut, les condicions, directrius i amb l'abast requerits en el plec de prescripcions tècniques. Les obres estan definides i valorades en el projecte tècnic redactat per l'arquitecta Natàlia Bellés Juan, de l'empresa VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA URBANISME S.L.P., supervisat pels STM i aprovat per la Junta de Govern Local, en sess Ajuntament De Salou España - Tarragona 08/10/2021 41,780.17€
Obres de conservació i de rehabilitació d'immobles municipals: xalet Torremar, seu del Patronat Municipal de Turisme, i xalet Fort, situat al cr. Barcelona Ajuntament De Salou España - Tarragona 04/02/2021 24/02/2021 218,291.80€
Execució de les obres de millores a l'Escola Europa de Salou per a l'any 2020, definides i valorades en el projecte tècnic P-0520 redactat pels STM i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 28 de maig de 2020. Ajuntament De Salou España - Tarragona 12/06/2020 123,115.45€
Execució de les obres de renovació integral del carrer Carles Buigas de Salou i dels trams dels carrers que hi conflueixen en aquest ¿ Fase I , definides i valorades en el projecte tècnic redactat per l'arquitecte Jordi Bergadà i Maquef i l'enginyer de camins, canals i ports Carles Guilemany i Casadamon, de l'empresa TADEC S.L.P., supervisat pels STM i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de desembre de 2019. Ajuntament De Salou España - Tarragona 21/02/2020 2,299,234.00€
Obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 i nou camp d'entrenament de porters de Salou, definides i valorades en el projecte tècnic P-0720 redactat pels STM i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 27 de febrer de 2020. L'adjudicació i subsegüent formalització del contracte derivades del procediment de licitació regulades en el PCAP queden condicionades, en tot cas, a l'aprovació definitiva del projecte d'obres. Ajuntament De Salou España - Tarragona 04/05/2020 231,908.83€
Obres de pavimentació de 4 zones d'aparcament públic en el municipi de Salou, definides i valorades en el projecte tècnic P-5119 Ajuntament De Salou España - Tarragona 17/01/2020 616,839.44€
Fabricació, lliurament i col·locació de dues escultures de bronze dedicades al ball de bastons de Salou Ajuntament De Salou España - Tarragona 29/11/2019 09/12/2019 31,689.70€
14 Resultados