Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Sabadell

Organismo: Ajuntament de Sabadell Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és la renovació del paviment del terreny de joc del camp de futbol per garantir la qualitat de la pràctica de l'esport de futbol mitjançant l'adequació i millora dels equipaments municipals destinats a aquest esport i donar resposta a la demanda d'ús de camps de futbol amb paviment de gespa artificial tant per a la pràctica de l'esport formatiu com de competició i incrementar la qualitat dels serveis per a la pràctica esportiva de la població en general. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 07/08/2020 18/09/2020 161,687.62€
Contractació del conjunt d'actuacions necessàries per la renovació de la xarxa de clavegueram municipal existent en el passatge del Riu Tort, comprès entre els carrers de la Baronia i del Taulí, que comportarà la construcció d'un nou tram de claveguera de 125,60 ml, amb la que es substituirà un tram antic de claveguera. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 22/01/2020 11/02/2020 54,862.33€
L'adquisició del fons fotogràfic del Diari de Sabadell, 1977-2018 Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 31/12/2019 16,528.92€
Contractació de les obres definides al projecte d'obres de àrea de pícnic, servei bar, barbacoes i aparcament de Sant Vicenç de Jonqueres, als efectes de definit el projecte per a l'execució del nou nucli de serveis que tingui una cafeteria, un magatzem i serveis públics. Millorar l'àmbit d'aparcament i adequar la zona de pícnic a l'ús intensiu i habilitar noves barbacoes. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 22/01/2019 116,221.48€
L'objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment de les fonts de boca i de les fonts ornamentals de Sabadell, així com les obres de conservació i reparació d'aquests elements que es puguin derivar. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 23/08/2019 12/09/2019 660,508.90€
L'objecte del projecte és la construcció d'unes escales a l'espai públic, per tal de comunicar la carretera de Terrassa amb el carrer de Gòngora. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 07/06/2019 97,543.38€
L'execució de les actuacions corresponents al projecte d'obres per a la finalització de les obres de construcció de sobreeixidor per a la canalització d'aigües pluvials fins a la llera del Riu Sec (Can Gorgs). Aquesta execució i, per tant, la seva licitació s'ha estructurat en dos lots: LOT-1 Actuacions d'obra i civil necessàries per a la finalització de les obres de sobreeixidor per a la canalització d'aigües pluvials dina a la llera del Riu Sec i el correcte aplec temporal de les terres sobreres a l'obra o a àmbits propers. LOT-2 Càrrega, transport, i deposició controlada a abocador de tot e Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 22/05/2019 11/06/2019 1,510,540.60€
L'objecte del present contracte és bàsicament la millora del talús enjardinat entre el propi passeig de la Revolució i el jardí de Salvador Sarrà, annex al carrer de Santa Teresa. El projecte també proposa la millora del ferm del passeig de la Revolució, de l'inici de la baixada de la Cobertera a l'extrem sud, l'arranjament dels murs del propi passeig, i també dels de les plataformes entre el carrer santa Teresa i la carretera de Caldes a l'extrem nord. S'actuarà en l'enllumenat i es farà una intervenció mínima en el Jardí de Salvador Sarrà per millorar-ne el ferm, i renovar part de l'arbrat Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 12/11/2018 235,105.19€
L'objecte del present contracte és convertir el carrer tradicional existent, format per voreres, calçada i dos cordons d'aparcament, en un carrer destinat només per a vianants, i per tant de plataforma única o paviment a un únic nivell. S'elimina així el pas al trànsit de vehicles i l'espai s'acompanya amb arbrat i zones d'estada. El carrer recolça el centre d'esports Can Balzac, el teatre i l'església de Sant Vicenç i per tant aquesta conversió d'ús del vial, permet l'aglomeració de gents als accessos de tot tres edificis, d'una manera còmoda i segura. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 12/11/2018 144,395.44€
L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses a la memòria tècnica que consisteixen en millorar la qualitat sonora de la sala polivalent de l'Escola Arraona en tant que a la pràctica, les condicions actuals impedeixen realitzar les activitats que li són pròpies. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 27/01/2020 10/02/2020 65,093.94€
32 Resultados