Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Sabadell

Organismo: Ajuntament de Sabadell Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de tres àrees d'esbarjo tancades per a gossos a la ciutat de Sabadell. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 27/09/2021 123,923.58€
Contractació de les obres d'urbanització del carrer Indústria en plataforma única amb prioritat de vianants. El carrer de la Indústria en el tram comprés entre els carrers de Sant Joan i Sant Llorenç situa diferents edificis públics, com l'escola Sagrada Família i l'Oficina d'Atenció ciutadana entre d'altres. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 27/09/2021 774,745.75€
Millora del camí escolar d'accés a l'escola Pau Casals i el condicionament de l'entorn. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 27/09/2021 636,414.00€
L'objecte del contracte són les obres d'urbanització de la Plaça de la Fuensanta per transformar-la, en plataforma única amb prioritat de vianants. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 14/05/2021 03/06/2021 313,316.38€
L'objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment de les fonts de boca i de les fonts ornamentals de Sabadell, així com les obres de conservació i reparació d'aquests elements que es puguin derivar. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 23/08/2019 660,508.90€
Aquest contracte atén a la necessitat de disposar de la carrossa destinada a ser Carrossa de l'Ambaixador, que cal per la Cavalcada de Reis que es celebra a Sabadell, amb els seus complements escenogràfics. Es tracta d'un contracte de subministrament consistent en la fabricació i muntatge del conjunt anomenat "Carrossa de l¿Ambaixador", les instal·lacions d'il·luminació i el seu element escultòric, sobre un remolc propietat de l'Ajuntament de Sabadell. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 23/10/2020 06/11/2020 34,700.00€
Contractació del conjunt d'actuacions necessàries per la renovació i millora de la xarxa de clavegueram municipal existent en el carrer del Pintor Pradilla, comprès entre el carrer d'Ausiàs March i la carretera de Barcelona, que comportarà actuar en tota la longitud de la claveguera municipal de 101,00 ml. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 23/10/2020 12/11/2020 61,540.54€
L'execució de les actuacions corresponents al projecte d'obres per a la finalització de les obres de construcció de sobreeixidor per a la canalització d'aigües pluvials fins a la llera del Riu Sec (Can Gorgs). Aquesta execució i, per tant, la seva licitació s'ha estructurat en dos lots: LOT-1 Actuacions d'obra i civil necessàries per a la finalització de les obres de sobreeixidor per a la canalització d'aigües pluvials dina a la llera del Riu Sec i el correcte aplec temporal de les terres sobreres a l'obra o a àmbits propers. LOT-2 Càrrega, transport, i deposició controlada a abocador de tot e Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 22/05/2019 1,510,540.60€
L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses a la memòria tècnica que consisteixen en millorar la qualitat sonora de la sala polivalent de l'Escola Arraona en tant que a la pràctica, les condicions actuals impedeixen realitzar les activitats que li són pròpies. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 27/01/2020 10/02/2020 65,093.94€
L'objecte d'aquest procediment consisteix en la contractació mixta (subministrament i obra) del subministrament i muntatge d'arxivadors compactes als nous espais d'emmagatzematge de l'Arxiu Històric de Sabadell, ubicat al carrer Indústria, 34. En concret, el contracte preveu el subministrament i muntatge de 2 grups d'arxivadors compactes per a les sales 1 i 2, i un grup de graelles compactes rodants, de conformitat amb les característiques tècniques que es descriuen en el plec de prescripcions tècniques. Aquesta contractació té per finalitat completar l'actuació iniciada amb el projecte d'obre Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 05/12/2019 20/12/2019 56,475.00€
38 Resultados