Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Sabadell

Organismo: Ajuntament de Sabadell Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Projecte d'obres de diverses àrees de gossos a la ciutat de Sabadell Fase 2 consistent en l'execució de tres àrees d'esbarjo tancades per a gossos a la ciutat de Sabadell, en el barri de Can Rull, el barri d'Espronceda i el barri de Torre Romeu. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 01/07/2022 123,966.94€
L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions compreses en el projecte de referència que consisteixen en la construcció d'un pavelló poliesportiu en la parcel.la que s'accedeix per la intersecció dels carrers de Malta i d'Hongria, al barri dels Merinals. L'abast de les obres suposa la construcció de 3.344,81 m2, repartits en dues plantes: la planta baixa, planta pista esportiva, té una superfície construïda de 2.992,60 m2 i una superfície útil de 2.655,34 m2 i la planta primera, planta grades i bar, té una superfície construïda de 736,11 m2 i una superfície útil de 693,63 m2. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 07/06/2022 6,594,040.00€
L'objecte del contracte és completar i reurbanitzar l'espai públic existent del Passeig de la Plaça Major delimitat entre el Racó del campanar (cantó sud) i el Passeig Manresa (cantó nord). Aquest contracte neix com a resposta a la necessitat de completar l'actual nivell d'urbanització del Passeig i abordar la seva reordenació parcial per tal d'assolir unes condicions de millor integració paisatgística, ambiental i de major confort per part de la ciutadania. L'espai actualment existent, resultant de la urbanització realitzada amb posterioritat a l'execució de les obres de perllongament de la Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 04/04/2022 1,046,478.75€
L'objecte principal de l'actuació és la renovació dels elements per a la pràctica de skate a la zona del Parc dedicada a aquest ús. És necessari renovar els elements per a la pràctica del skate al Parc Catalunya que actualment es troben molt deteriorats o que ja han estat retirats per seguretat, per tal que es pugui tornar a realitzar aquesta activitat lúdica en el Parc . Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 21/03/2022 163,792.50€
L'objecte d'aquesta contractació consisteix en delimitar i dotar de les condicions necessàries el solar municipal situat entre el CAP Gràcia i l'edifici de Can Marcet segregat de la resta del solar, per a la realització d'un circuit de circulació, pintat sobre el paviment del terra, per realitzar pràctiques de circulació amb bicicletes per a nens i nenes de les escoles de Sabadell, així com la instal·lació de dos contenidors marítims per utilitzar-los com a magatzem per a les bicicletes i el material didàctic. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 18/03/2022 53,000.27€
Renovació del tram de claveguera del carrer de l'Estalvi, entre el carrer de la Previsió i el carrer de l'Esperança, atès que en tasques rutinàries de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal es va detectar que aquest tram presenta un elevat grau de desgast i altres danys associats. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 17/03/2022 52,130.88€
L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referència per a la construcció de grades a la pista poliesportiva i la instal·lació de lones per a crear espais d'ombra a l'Escola Joaquim Blume. La present actuació preveu la construcció d'una graderia de quatre grades en el talús inferior més proper a la pista poliesportiva i amb una longitud de 20m. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 16/03/2022 53,718.94€
L'objecte d'aquesta contractació consisteix en dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referència i que comprenen la consolidació estructural i de l'envolvent de les naus interiors del Vapor Píssit pendents de rehabilitació, amb façana al carrer d'Alemanya 48 de Sabadell i al passatge interior. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 16/03/2022 978,322.20€
L'objecte d'aquesta contractació consisteix en la renovació dels paviments de gespa artificial del camp de futbol de Sant Oleguer i dels camps de futbol del recinte esportiu de Merinals. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 16/03/2022 346,849.30€
L'objecte del contracte són les obres d'urbanització de la Plaça de la Fuensanta per transformar-la, en plataforma única amb prioritat de vianants. Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 21/01/2022 313,316.38€
48 Resultados