Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Rubí

Organismo: Ajuntament de Rubí Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte mixt de subministrament d'equipaments de maquinària escènica, il·luminació espectacular i audiovisuals i obres de col·locació, ajudes de paleteria i seguretat i salut per al subministrament de l'equipament escènicde l'edifici Casino de Rubí Ajuntament De Rubí España - Barcelona 14/01/2021 15/02/2021 763,061.40€
contracte d'obres per a la pista poliesportiva a la urbanització de Can Ximelis Ajuntament De Rubí España - Barcelona 02/09/2020 72,862.73€
Constitueix l'objecte del contracte el subministrament i obres de muntatge de mòduls prefabricats que han de configurar la zona de vestidors, lavabos, magatzems i local social del camp de futbol municipal 25 de setembre. S'entendrà com a muntatge els treballs que s'hauran de realitzar d'assemblatge i col·locació a lloc dels mòduls subministrats. Ajuntament De Rubí España - Barcelona 05/06/2020 131,406.53€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres contemplades al "Projecte de la coberta de la tribuna del CF Can Fatjó". Ajuntament De Rubí España - Cataluña 31/10/2019 330,359.62€
Obres del projecte de rehabilitació de pavellons amb deficiències del cementiri. Fase I Ajuntament De Rubí España - Barcelona 24/12/2018 66,091.63€
contracte mixt de subministrament de mòduls i obres de muntatge Ajuntament De Rubí España - Cataluña 31/10/2019 131,406.53€
Obres del projecte de reparacions de cornises en pavellons del cementiri municipal Ajuntament De Rubí España - Barcelona 24/12/2018 45,497.80€
Obres del projecte de Cobriment de pistes de petanca de Cova Solera Ajuntament De Rubí España - Barcelona 24/12/2018 220,375.34€
8 Resultados