Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Ripoll

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Ripoll Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
la substitució de la coberta d'un edifici d'equipaments. Es vol assegurar la preservació de l'edifici fent de nou la teulada. El seu mal estat pot provocar el seu deteriorament i consegüent manca d'estabilitat i d'estanqueïtat que afectaria la resta de la construcció. Caldrà substituir la coberta, feta amb una estructura de cavalls i bigues de fusta, rastrells de fusta i cobertura de teula que provoquen filtracions d'aigua. Es farà de nou la coberta, ja que pel seu sistema constructiu i mal estat de les bigues de fusta, no és viable la seva reparació. Ajuntament De Ripoll España - Girona 17/02/2022 230,047.23€
L'objecte del contracte són les obres de preservació de les restes catalogades com a BCIL del refugi antiaeri de la Guerra Civil sota la plaça de l'Ajuntament. Es preveu realitzar l'estudi arqueològic, prosseguir amb l'excavació i reforç de les dues galeries que s'endinsen a la plaça per tal de fer-les igualment practicables, condicionament del ferm del refugi amb una estesa de diverses capes de graves i formació de graonat a la galeria d'accés, ja que el refugi no disposa de cap pavimentació i les terres argiloses amb la humitat del subsol esdevenen de mal accedir. Un cop ben delimitat l'àmb Ajuntament De Ripoll España - Girona 01/12/2021 41,322.33€
Obres per a la construcció dels nous vestidors del camp d'esports municipal de Ripoll. Ajuntament De Ripoll España - Girona 29/09/2021 491,470.00€
Obres de reforma dels lavabos de l'Escola Joan Maragall Ajuntament De Ripoll España - Girona 06/11/2019 03/12/2019 26,210.94€
Contracte relatiu a les obres de condicionament de l'àmbit de la devesa del pla Ajuntament De Ripoll España - Girona 07/06/2019 103,305.78€
5 Resultados