Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Puigcerdà

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Puigcerdà Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Un cop finalitzades les obres de la Fase I, (Cimentació i murs de contenció), es vol continuar amb la execució del projecte de construcció de l'edifici d'úsos múltiples amb les obres previstes a la Fase II de l'esmentat projecte. Es tracta de la realització de les obres necessàries per portar a terme la segona fase de construcció d'un edifici d'usos múltiples, que correspondrà a l'execució de l'estructura de la planta semisoterrani, i el corresponent forjat sostre conformat per llosa massissa, del futur edifici que es preveu construir  Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 29/12/2020 274,022.12€
Les actuacions plantejades s'han projectat per tal de millorar la vessant funcional del carrer, sobre tot pel que fa a la millora de l'espai per a vianants. Per aquest motiu s'eliminaran les dues voreres d'amplada insuficient, ies crearà una plataforma amb un solnivell jugant únicament amb els paviments per a diferenciar la zona rodada de la zona apte per a vianants. Pel que fa a serveis afectats, es substituirà únicament un tram de 10 ml de la xarxa de clavegueram, minimitzant així les constants filtracions que provoca el mal estat de la canonada de formigó en aquest tram Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 19/07/2018 20/07/2018 51,076.39€
Aprovat el text refós del projecte d'obres, es volen realitzar els treballs necessàris per tal de reformar un espai de 261 m2, on actualment hi ha una cuina en desús, per tal que aquesta sigui degudament adequada per al futur cicle formatiu de "cuina i serveis" que s'oferirà el prroper curs a l'Institut Pere Borrell. Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 18/07/2018 01/08/2018 61,998.54€
3 Resultados