Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament del Prat de Llobregat

Organismo: Ajuntament del Prat de Llobregat Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Les principals actuacions són: - Construir i pavimentar una zona per al dipòsit de vehicles amb previsió d'estada de curta durada d'uns 1660m2 aproximadament on es rebran aquells vehicles sancionats en el dia a dia i recollits per la grua municipal. Aquesta àrea s'anomena zona calenta. - Construir i pavimentar una zona per al dipòsit de vehicles amb previsió d'estada de llarga durada d'uns 3940m2 aproximadament on es rebran els vehicles que d'acord amb diferents motivacions (abandonament, embargament, crema, etc.) requereixen el seu aparcament en recinte municipal controlat. Aquesta àrea s'an Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 28/04/2022 684,711.94€
El present projecte té per objecte la pacificació i reordenació de l'avinguda del Canal entre el carrer de Santiago Rusiñol i la plaça de Catalunya. El nou disseny planteja convertir l'avinguda del Canal en un eix cívic i verd que comuniqui i lligui els jardins de Fondo d'en Peixo amb la plaça de Catalunya, donar prioritat als vianants, incorporar arbrat i plantació d'arbustiva, i la reducció molt significativa de vehicles. L'àmbit total de l'actuació és de 5.624,00m². Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 28/04/2022 2,094,010.50€
Execució del obres de conservació i manteniment de la pintura vial de la ciutat (senyalització horitzontal). Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 31/01/2022 330,447.03€
Lot 1 .- Edifici de Manteniment i Serveis - Subsanació de patologies observades a les canals de recollida d'aigua. Lot 2.- Escola Sant Jaume - Substitució de les cobertes i repàs d'acabats de la tela impermeable en tots els perímetres de les diferents àrees. Lot 3.- Centre cívic Ribera Baixa - Substitució de cobertes i impermeabilització de tots els perímetres. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 31/01/2022 287,749.47€
L'objectiu del projecte és millorar l'accessibilitat en la circulació de vianants per les voreres i al creuar pels passos de vianants, mitjançant un seguit d'actuacions puntuals que no modifiquen la configuració dels vials. L'àmbit del projecte és discontinu, amb un seguit d'actuacions puntuals. S'estima una superfície d'actuació total de uns 1.428 m² Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 05/01/2022 81,056.59€
L'objecte de la present contractació consisteix en l'execució de les obres de conservació i manteniment de paviments asfàltics de la ciutat detallats a la documentació tècnica redactada a tal efecte. Les actuacions incloses en dita documentació tècnica consisteixen en la renovació de l'aglomerat i reforç de la base en alguns casos. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 05/11/2021 260,345.11€
L'objecte del contracte d'obres és la pacificació i reordenació del carrer Sant Pere mitjançant la seva urbanització en forma de plataforma única, i la construcció d'una xarxa de clavegueram i una important renovació dels serveis, especialment l'aigua potable, l'enllumenat i la fibra òptica. L'àmbit total de l'actuació és de 1.534,15m². Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 02/03/2021 23/03/2021 474,956.22€
L'objecte del contracte és realització de les obres compreses en el "Projecte de reordenació de la Plaça de l'Església" i comprèn la millora de l'accessibilitat i reordenació de l'entorn de la Plaça de l'Església mitjançant la creació d'un recorregut a través del seu àmbit segur i adaptat, la renovació dels seus materials, elements i serveis urbans i la incorporació de més arbrat i verd arbustiu per tal de millorar l'ombrejat de l'espai i d'aquesta manera la seva habitabilitat. La implantació de l'obra es fa en dues fases: la primera a la plaça central, i la segona al vial d'accés a l'aparcame Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 20/05/2020 298,020.10€
El Projecte contempla la creació tant dels elements urbans propis del Camí escolar: itinerari senyalitzat, punts de trobada, encreuaments i accés a l'escola, coms dels treballs complementaris d'arranjament i millora de voreres i guals de vianants, millora de la seguretat i creació de nous pasos de vianants. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 08/11/2019 203,815.44€
L'objecte de la contractació és la realització de les obres compreses en el projecte d'obres d'arranajment del sistema de reg de la zona d'horts lúdics al Camí de la Bunyola als efectes de dotar aquest equipament d'un sistema eficient alimentat per la nova xarxa d'aigua depurada prevista a partir del dipòsit de l'anti-DSU. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 07/11/2019 28/11/2019 137,321.52€
21 Resultados