Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament del Perelló

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament del Perelló Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'abast de les obres inclou la creació d'un punt de control d'accessos que unifiqui l'accés a tota la zona esportiva, tant de pavelló com dels camps i pistes esportives exteriors i de la piscina. A la zona existent a reformar, es proposa la creació d'una sala polivalent i d'un gimnàs que permetin realitzar activitats que actualment es fan a la mateixa pista del pavelló, així com el pas fins a graderies i es conserven els lavabos per al públic i la zona de bar/cafeteria. A la zona d'ampliació, es proposa la construcció de la zona d'accés unificat a tota la zona esportiva, un nou conjunt de vest Ajuntament Del Perelló España - Tarragona 10/01/2022 665,761.90€
Les principals actuacions són: a) A l'accés: recrescut de mur de bloc i tanca tipus stil color verd. Plantació de xiprers perimetrals. b) Nou mur i tanca tipus stil per separar espai de la zona del pavelló municipal. c) Talar de xiprers que limiten amb camp de futbol i pins , mantenint la palmera. d) Arrencada de gespa natural existent i col·locació de gespa artificial. e) Renovació de paviment del recinte de la piscina. f) Trasllat i noves dutxes exteriors. g) Renovació del revestiment interior de la piscina i modificació de les alçades. h) Renovació de filtres, bomba i canonades de la piscin Ajuntament Del Perelló España - Tarragona 09/01/2020 245,166.52€
Les aigües de pluja recollides als carrers per sobre del carrer Verdaguer i les recollides a la part alta del carrer Castanyers, es conduiran fins al barranc i no circularan pels carrers fins la part baixa com fins ara, i per tant s'augmentarà la xarxa de clavegueram separatiu del municipi alhora que es redueix el cabal enviat a la depuradora. Ajuntament Del Perelló España - Tarragona 13/02/2019 49,577.26€
Intervenció inicial al carrer Verdaguer que ha de tenir continuïtat en el mateix carrer, per millorar la xarxa de pluvials amb la separació corresponent respecte les aigües brutes i disminuir la circulació d'aigües de pluja recollides a la part alta del cas urbà, fins a la part més baixa del mateix. Ajuntament Del Perelló España - Tarragona 13/02/2019 16,698.60€
- Il·luminació de la zona de pas entre els carrers del centre i l'escola de música i de la zona de bancs. - Ampliació de la zona arbrada, que ha de ser un espai tranquil, per passeig, conversa, lectura, joc... - Creació d'una zona de jocs infantils, situada al mig de la plaça. Ajuntament Del Perelló España - Tarragona 07/01/2019 51,673.57€
5 Resultados