Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Montcada i Reixac

Organismo: Ajuntament de Montcada i Reixac Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Ampliació de l'àrea de jocs infantils del Parc de la Llacuna al municipi de Montcada i Reixac. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 16/12/2020 41,322.32€
Execució de les obres de millora de la zona verda situada a l'avinguda Terra Nostra ¿ carrer Antoni Pujades. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 18/09/2020 05/10/2020 41,320.71€
Prestació dels serveis de trasllat de mercaderies i materials, i de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures, en actes de ciutat promoguts per l'Ajuntament de Montcada i Reixac o organitzats per les entitats del municipi a què dóna suport Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 20/11/2019 839,603.20€
Prestació del servei d'obra civil en dependències municipals. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 14/05/2019 132,109.88€
Obres de consolidació parcial de la torre Na Joana i de la capella Jesús del Gran Poder Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 15/07/2019 69,862.50€
Obres de conservació i manteniment de les baranes del conjunt arquitectònic de la Casa de les Aigües de Montcada i Reixac. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 23/07/2019 06/08/2019 44,542.00€
Execució de les obres de consolidació parcial de la torre Na Joana i de la capella de Jesús del Gran Poder. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 10/04/2019 69,862.50€
Execució de les obres de consolidació de l'habitatge amb jardí Vista Rica. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 16/01/2019 69,543.16€
Execució de les obres del nou abastament d'aigua potable a la urbanització Estany de Gallecs. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 16/01/2019 13/02/2019 245,200.34€
Obres de pista poliesportiva exterior al voltant del pavelló Miquel Poblet. Ajuntament De Montcada I Reixac España - Barcelona 03/01/2019 236,359.23€
10 Resultados