Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Manresa

Organismo: Ajuntament de Manresa Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de l'obra Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l'antiga església de Sant Francesc de Manresa, d'acord amb el projecte aprovat definitivament el dia 11 de desembre de 2020. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 25/01/2022 250,273.52€
Execució de les obres de la fase A del "Projecte de nous accessos a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi. Tancaments i intervenció a la façana oest (partició en fases)" i el conjunt del "Projecte de consolidació de sostres de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi (revisió de preus)", incloses en un ajut del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 20/05/2020 779,242.70€
L'objecte del contracte és l'explotació del local comercial núm. 2, situat a la planta baixa de l'edifici del Mercat Municipal Puigmercadal, en el marc d'un projecte d'economia social. S'haurà de destinar a l'activitat de venda de productes de consum quotidià propis d'un autoservei o petit supermercat, mitjançant les instal·lacions i equipaments que siguin necessaris, i estar vinculat amb un projecte d'economia social. L'explotació d'aquest local i la consegüent instal·lació d'un autoservei cal entendre'l com una operació estratègica en el procés de regeneració del mercat municipal. En aquest Ajuntament De Manresa España - Barcelona 04/03/2020 9,254,240.00€
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de la memòria valorada de l'obra de rehabilitació del xalet de Casa Caritat. Sala principal, aprovada per la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2019. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 12/02/2020 41,322.31€
Obra del Projecte de nous accessos a l'Antic Col.legi de Sant Ignasi. Tancaments i intervenció a la façana oest" i "Projecte de consolidació de sostres de l'Antic Col.legi de Sant Ignasi", com a actuacions incloses en un ajut del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 22/01/2020 1,465,435.60€
Obra de rehabilitació del xalet de Casa Caritat. Sala principal, d'acord amb la memòria aprovada en data 12 de febrer de 2019. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 16/04/2019 13/05/2019 41,322.31€
6 Resultados