Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organismo: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Actualització de les condicions generals de seguretat en cas d'incendi, la millora de les condicions d'accessibilitat (mobilitat i auditiva), així com la millora del confort dels usuaris. Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 17/11/2021 119,107.75€
Execució de les obres corresponents al projecte per a l'adequació dels espais per vestidor del personal no docent a diverses escoles Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 07/11/2018 77,731.77€
Execució de les obres i el subministrament de l'equipament audiovisual i del mobiliari corresponent al projecte executiu del saló de plens de l'Ajuntament de l'Hospitalet Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 04/12/2019 24/12/2019 371,821.84€
Reforma dels banys i la renovació dels revestiments de diverses escoles del municipi, que actualment presenten un evident deteriorament. Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 19/11/2019 09/12/2019 527,790.56€
Reforma de banys i la renovació dels revestiments de diversos casals de gent gran del muicipi, que actualment presenten un evident deteriorament. Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 19/11/2019 09/12/2019 169,421.48€
Execució de les obres corrsesponents al projecte executiu de millora de les cobertes de l'escola Patufet Sant Jordi de l'Hospitalet de Llobregat Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 23/10/2019 12/11/2019 144,628.10€
Execució de les obres del projecte bàsic i executiu d'un skate park al barri de Gornal de l'Hospitalet. Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 24/04/2019 109,056.14€
Treballs de conservació i manteniment correctiu i normatiu dels edificis que figuren a l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques, així com la d'aquells edificis que es puguin anar incorporant al llarg de la vigència del contracte o aquells que el responsable del contracte consideri necessari incorporar, que inclouen tant la branca d'obra com la de les instal·lacions de climatització, calefacció i d'altres. Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 07/03/2019 1,208,364.10€
Millorar l'accessibilitat dins el parc de Can Buxeres, específicament la connexió entre el carrer Miquel Peiró i Victorí i l'explanada que dóna comunicació als carrers Aviadó i carrer Baix. Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 22/03/2019 305,713.90€
Execució de les obres del projecte bàsic i executiu d'un skate park al barri de Gornal de l'Hospitalet Ajuntament De L'hospitalet De Llobregat España - Barcelona 14/11/2018 109,056.14€
20 Resultados