Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Olot

Organismo: Ajuntament d'Olot Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de rehabilitació i ampliació de la Tribuna de l'Estadi Municipal d'Olot Ajuntament D'olot España - Girona 08/01/2021 05/02/2021 106,127.66€
Obres de millora a 9 places de la Ciuitat d'Olot Ajuntament D'olot España - Girona 31/07/2020 47,096.48€
L'objecte del contracte són les obres de millora dels serveis higiènics de la zona d'infantil de l'Escola CEIP Volcà Bisaroques d'Olot, segons projecte redactat pels serveis tècnics municipals i aprovat per Junta de Govern Local de data 11 de Juny de 2020. Ajuntament D'olot España - Girona 10/07/2020 24/07/2020 42.29€
Obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2020 (Fase1) Ajuntament D'olot España - Girona 04/05/2020 02/06/2020 166,916.70€
Construcció de l'edifici i la urbanització , la implementació de la museografia del projecte bàsic i executiu de l'Espai C ràter i la direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i control de la qualitat de les obres Ajuntament D'olot España - Girona 05/11/2019 02/12/2019 3,525,944.20€
Obra de remodelació del nou vestíbul i adequació d'un nou ascensor de la Resicència Sant Jaume d'Olot Ajuntament D'olot España - Girona 07/05/2019 27/05/2019 731,680.94€
Obres de recobriment amb mescla bituminosa sonorectura a l'avinguda Sant Jordi, al carrer Portbou i al carrer Zamenhof Ajuntament D'olot España - Girona 31/05/2019 20/06/2019 245,106.73€
Obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2019 (Fase 1-Etapa A) Ajuntament D'olot España - Girona 11/04/2019 02/05/2019 146,436.69€
Obres del projecte d'integració urbana del solar de Can Sau Ajuntament D'olot España - Girona 27/09/2018 11/10/2018 30,507.84€
Obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat Any 2018 (Fase 2) Ajuntament D'olot España - Girona 27/09/2018 11/10/2018 26,562.21€
16 Resultados