Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Olot

Organismo: Ajuntament d'Olot Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Les obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat any 2021.Fase 2 Ajuntament D'olot España - Girona 23/12/2021 42,522.57€
Les obres de reurbanització del carrer Roser d'aquesta Ciutat Ajuntament D'olot España - Girona 15/10/2021 71,025.57€
Obres d'ampliació de la tribuna de l'Estadi Municipal d'Olot. Sector Sud-Oest Ajuntament D'olot España - Girona 15/10/2021 95,461.34€
Obres d'adequació de l'ala oest, de la planta 2a de l'edifici Hospici, per a Oficines de l'Àrea d'Educació i Cultura d'Olot Ajuntament D'olot España - Girona 15/10/2021 156,571.38€
obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat any 2021, fase 1. Ajuntament D'olot España - Girona 05/10/2021 202,220.10€
Obres de rehabilitació i ampliació de la Tribuna de l'Estadi Municipal d'Olot Ajuntament D'olot España - Girona 08/01/2021 05/02/2021 106,127.66€
Obres de millora a 9 places de la Ciuitat d'Olot Ajuntament D'olot España - Girona 31/07/2020 47,096.48€
L'objecte del contracte són les obres de millora dels serveis higiènics de la zona d'infantil de l'Escola CEIP Volcà Bisaroques d'Olot, segons projecte redactat pels serveis tècnics municipals i aprovat per Junta de Govern Local de data 11 de Juny de 2020. Ajuntament D'olot España - Girona 10/07/2020 24/07/2020 42.29€
Obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2020 (Fase1) Ajuntament D'olot España - Girona 04/05/2020 02/06/2020 166,916.70€
Construcció de l'edifici i la urbanització , la implementació de la museografia del projecte bàsic i executiu de l'Espai C ràter i la direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i control de la qualitat de les obres Ajuntament D'olot España - Girona 05/11/2019 02/12/2019 3,525,944.20€
21 Resultados