Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Olivella

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament d'Olivella Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
La descripció detallada de les obres es conté en el plec de prescripcions tècniques particulars i en la memòria valorada Ajuntament D'olivella España - Barcelona 03/05/2022 31,904.25€
Obres d'habilitació d'espais per a l'institut d'ensenyament secundari a l'edifici municipal «La Crivellera» de l'Ajuntament d'Olivella, 2a fase. L'objecte detallat es conté en el projecte d'obra municipal ordinària. Ajuntament D'olivella España - Barcelona 22/03/2022 38,620.92€
Seguiment de la intervenció arqueològica preventiva al jaciment arqueològic del Castell Vell d'Olivella per obtenir el màxim coneixement possible del monument, així com col·laborar amb les tasques preparatòries de la consolidació de les estructures ja excavades i o deteriorades segons els projecte de restauració redactat a partir del Pla Director del Conjunt Monumental del Castell Vell d'Olivella. Ajuntament D'olivella España - Barcelona 22/03/2022 6,917.72€
Obres de connexió de les aigües residuals de l'edifici municipal de la Crivellera a la depuradora de Mas Milà en el municipi d'Olivella. La descripció detallada de les obres és conté en la memòria valorada i que es publica en el perfil del contractant. Ajuntament D'olivella España - Barcelona 18/11/2021 22,236.28€
Obres d'habilitació d'espais per a l'institut d'ensenyament secundari a l'edifici municipal «La Crivellera» de l'Ajuntament d'Olivella. L'objecte detallat es conté en el projecte d'obra municipal ordinària. Ajuntament D'olivella España - Barcelona 19/02/2021 11/03/2021 123,477.09€
d'Olivella. Realització d'una intervenció arqueològica preventiva al jaciment arqueològic del Castell Vell d'Olivella per obtenir el màxim coneixement possible del monument, així com col·laborar amb les tasques preparatòries de la consolidació de les estructures ja excavades i o deteriorades segons els projecte de restauració redactat a partir del Pla Director del Conjunt Monumental del Castell Vell d'Olivella. Ajuntament D'olivella España - Barcelona 24/11/2020 26,224.78€
d'Olivella. Realització d'una intervenció arqueològica preventiva al jaciment arqueològic del Castell Vell d'Olivella per obtenir el màxim coneixement possible del monument, així com col·laborar amb les tasques preparatòries de la consolidació de les estructures ja excavades i o deteriorades segons els projecte de restauració redactat a partir del Pla Director del Conjunt Monumental del Castell Vell d'Olivella. Ajuntament D'olivella España - Barcelona 24/11/2020 01/12/2020 26,224.78€
7 Resultados