Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Organismo: Ajuntament d'Olesa de Montserrat Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte de les obres per la museïtzació de l'edifici de Cal Puigjaner d'Olesa de Montserrat, la intervenció de la planta baixa i, parcialment, de la planta soterrani masia creant un espai d'acollida i sales expositives. Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 27/01/2022 73,626.79€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres d'urbanització de l'entorn de l'edifici nou per a la Policia Local, dotant-lo principalment de la zona d'aparcament i de dipòsit de vehicles, així com l'espai de la instal·lació d'un grup electrogen i el tancament perimetral de l'àmbit. Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 11/11/2020 129,976.41€
Projecte executiu de les obres que porten per títol " Projecte executiu museogràfic de Cal Puigjaner" Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 20/11/2020 243,749.53€
L'objecte d'aquest plec de clàusules és la regulació del procediment obert simplificat per a l'adjudicació del contracte administratiu d'obres per a l'execució del Projecte per a la substitució del clavegueram a l'entorn de la Plaça Fleming. La finalitat del present contracte és l'arranjament i substitució de variés deficiències detectades a la xarxa del clavegueram actual, les quals provoquen problemes als vianants i a les persones residents sobre tot en dies de forta pluja. No preveu la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, atès que es Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 25/07/2018 102,295.49€
Regulació del procediment obert per a l'adjudicació del contracte administratiu d'obres per a l'execució del Projecte d'obres per a la instal·lació d'una nau lleugera i desmuntable per al cobriment d'una pista exterior al pavelló de Bàsquet Olesa d' Olesa de Montserrat. Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 01/02/2019 96,345.00€
L'objecte d'aquest plec de clàusules és la regulació del procediment obert per a l'adjudicació del contracte administratiu d'obres per a l'execució del Projecte d'instal·lació d'un centre de transformació al sector industrial UAi.1 Catex-Vilapou. La finalitat del present contracte és la instal·lació per a la reposició d'un centre de transformació a la urbanització de Sector UAi.1 "Vilapou" d'Olesa de Montserrat, atès que és una de les estacions ja instal·lades en el sector quan es van realitzar les obres de urbanització i que posteriorment a la seva instal·lació la estació va ser sostreta . Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 15/11/2018 84,967.73€
L'objecte d'aquest plec de clàusules és la regulació del procediment obert per a l'adjudicació del contracte administratiu d'obres per a l'execució del Projecte d'obres per a la instal·lació d'una nau lleugera i desmuntable per al cobriment d'una pista exterior al pavelló de Bàsquet Olesa d' Olesa de Montserrat. La finalitat del present contracte és la de la instal·lació d'una estructura temporal de nau d'estructura lleugera per al cobriment de la zona exterior lateral al pavelló existent de bàsquet per poder ampliar la zona d'entrenament de la que es disposa actualment, i també per poder fer Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 15/11/2018 05/12/2018 96,345.00€
Obres per a l'execució del Projecte bàsic i Executiu de restitució de la Portalada Renaixentista de l'Església de Santa Maria d'Olesa de Montserrat. La finalitat del present contracte és la restitució de la portalada renaixentista i la revalorització de les peces que es conserven. No preveu la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, atès que es una obra de restauració d'una portalada i la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 17/08/2018 126,663.99€
La finalitat del present contracte es la construcció d'un nou edifici que disposi dels requisits mínims necessaris per a poder donar un servei adequat a la població, ja que l'edifici que s'està utilitzant ara mateix com a comissària de la Policia Local no reuneix les condicions adequades per tal efecte. Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 29/06/2018 763,769.25€
Obres per a l'execució del projecte d'urbanització del carrer de l'Esglesia (tram entre la Plaça de les Fonts i la Plaça Nova) d'Olesa de Montserrat Ajuntament D'olesa De Montserrat España - Barcelona 17/05/2018 99,049.87€
10 Resultados