Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Òdena

Organismo: Ajuntament d'Òdena Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució dels treballs de condicionament i adequació de les antigues escoles situades al nucli de l'Espelt d'Òdena per a destinar-les a equipament públic d'acord a la memòria tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local en data 17.12.2020 Ajuntament D'òdena España - Barcelona 11/02/2021 25/02/2021 46,827.81€
Execució dels treballs de condicionament i adequació de les antigues escoles situades al nucli de l'Espelt d'Òdena per a destinar-les a equipament públic d'acord a la memòria tècnica valorada aprovada per la Junta de Govern Local en data 17.12.2020. Ajuntament D'òdena España - Barcelona 11/02/2021 46,827.81€
Obres destinades a garantir la capacitat d'evacuació de les aigúes pluvials de la coberta i/o evitar les filtracions existents actualment Ajuntament D'òdena España - Barcelona 08/04/2019 25/04/2019 72,058.70€
És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament d'Òdena consistent en les obres de remodelació de les escales situades entre el carrer Jaume I i el carrer de la Torre, segons projecte aprovat definitivament en data 26.03.2018 Ajuntament D'òdena España - Barcelona 23/10/2018 07/11/2018 76,078.35€
Constitueix l'objecte contractual l'execució de les obres del projecte d'urbanització del carrer Maians d'Òdena aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament el dia 4 de maig de 2017. Ajuntament D'òdena España - Barcelona 07/07/2017 142,099.81€
5 Resultados