Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Ascó

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament d'Ascó Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres del projecte bàsic i d'exeució Reforma de la façana de l'edifici nou del CEIP Sant Miquel d'Ascó, redactat per l'Arquitecte municipal Enric Morelló Elies Ajuntament D'ascó España - Tarragona 16/06/2022 303,278.38€
El present projecte tracta de la intervenció arqueològica i museogràfica de la zona Est del Castell, on hi ha l'església/capella i el "recinte jussà" (segon recinte destinat a manteniment) del castell, ubicat a la part est del turó. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 16/06/2022 232,948.08€
El present projecte contempla recuperar la fisonomia de l'edifici original que ha sofert canvis durant el temps i utilitzar-lo com la oficina de turisme en el primer pis, recuperant en la planta baixa l'aspecte que tenia originalment. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 18/02/2022 199,994.00€
- Construcció de murs de contenció, estructura metàl·lica i paviment de vidre per poder fer visibles les restes arqueològiques - Neteja i consolidació de les parets de pedra existents i revestiment de la resta de parets amb morter de calç. Les restes arqueològiques es conservarà el paviment existent i es refaran les zones afectades amb el mateix tipus de material, igualment es protegiran la resta de zones. - Es realitzaran les instal·lacions de ventilació, electricitat, climatització, protecció conta incendis e intrusió. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 07/02/2022 405,667.25€
L'actuació contemplada en el present projecte preveu la construcció d'un edifici destinat a aparcament que es col·locarà en la zona del carrer dels Clots cantonada amb el carrer de Borràs de March. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 14/01/2021 328,673.80€
Adequació de la part baixa del Carrer de Baix al centre històric d'Ascó Ajuntament D'ascó España - Tarragona 21/01/2020 260,322.27€
Obres a realitzar a la coberta de la Residencia d'Avis amb la finalitat de reparar les goteres existents. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 10/05/2019 64,718.39€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte Cobriment de dues pistes de pàdel al municipi d'Ascó, per tal de: - Permetre l'activitat esportiva amb la protecció que ofereix una coberta davant els elements atmosfèrics. - Construir una coberta conjunta per a les dues pistes de pàdel existents, dotant de major confort i seguretat les instal·lacions actuals. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 27/02/2019 20/03/2019 106,838.47€
L'objecte del present plec es la contractació promoguda per l'Ajuntament d'Ascó de les obres consistents en la reforma d'edifici existent per centre cívic polivalent al municipi d'Ascó. Aprofitant l'existència d'un edifici singular en desús ubicat al Carrer Riu, 25, es planteja la reconversió d'aquest en un centre polivalent que permeti alliberar el Casal Municipal de les activitats socials que no són pròpies d'aquest. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 09/11/2018 701,569.50€
Execució del projecte de rehabilitació de les façanes de Cal Cavaller al municipi d'Ascó. Ajuntament D'ascó España - Tarragona 05/06/2018 242,403.84€
10 Resultados