Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Amposta

Organismo: Ajuntament d'Amposta Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contractació de l'execució de les obres "Ampliació i Rehabilitació de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó" Ajuntament D'amposta España - Tarragona 17/03/2022 948,228.30€
Substitució i millora del clavegueram a diversos carrers d'Amposta 2021-2022 Ajuntament D'amposta España - Tarragona 28/09/2021 165,289.27€
És objecte del contracte l'execució de les obres "Substitució i millora del clavegueram a diversos carrers d'Amposta 2021", segons memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals (aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de setembre de 2020) i el plec de prescripcions tècniques. Ajuntament D'amposta España - Tarragona 16/11/2020 06/12/2020 165,289.27€
Substitució i millora del clavegueram a diversos carrers d'Amposta 2020 Ajuntament D'amposta España - Tarragona 20/04/2020 82,644.63€
Construcció d'un pavelló poliesportiu PAV2 Ajuntament D'amposta España - Tarragona 02/01/2019 2,085,480.50€
Adequació de diferents espais verds del municipi. Ajuntament D'amposta España - Tarragona 10/10/2018 413,223.12€
Contractació conjunt de la redacció del projecte i execució de les obres d'un centre cívic de gent gran. Ajuntament D'amposta España - Tarragona 17/07/2018 1,833,821.80€
Reparacio¿ de diversos trams de clavegueram i/o aigua potable que es troben en mal estat de conservacio i /o obsoletes Ajuntament D'amposta España - Tarragona 10/07/2018 123,966.94€
8 Resultados