Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Alella

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament d'Alella Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
La contractació de les obres de reurbanització del carrer Torrent Vallbona, entre el carrer de les Heures i el carrer Avellaners Ajuntament D'alella España - Barcelona 12/05/2022 227,855.23€
La contractació de la finalització de les obres necessàries per la creació d'un camí de 1,5 metres d'amplada mínima situat entre la carretera BP-5002 i la Riera d'Alella, a cota dels arbres del límit de la carretera, és a dir, fora de la llera de la riera. Ajuntament D'alella España - Barcelona 14/12/2021 138,742.31€
Obres de manteniment i reforma de punts al poliesportiu d'esports municipal Abelardo Vera, situat al passeig de Creu de la Pedra, núm. 21-31, d'Alella. Ajuntament D'alella España - Barcelona 21/07/2020 04/08/2020 31,419.59€
Adequació de la Riera d'Alella entre la zona del Skate i el carrer Llorer com a aparcament alternatiu pels veïns de la zona. Ajuntament D'alella España - Barcelona 12/06/2020 26/06/2020 59,638.05€
Contractació de les actuacions per l'adequació del Pavelló Abelardo Vera d'Alella a la normativa d'instal¿lacions, contra incendis i d'accessibilitat així com la millora de la ventilació, adequació de defectes elèctrics i deficiències tèrmiques, i actuacions per evitar humitat i filtracions d'acord amb el projecte d'obres redactat per l'enginyer tècnic d'obres públiques de NMG PROJECTS, Iban Garcia Calvo Ajuntament D'alella España - Barcelona 30/09/2019 131,450.00€
Execució de les obres del projecte modificat 2 del tram A ¿ camí de vianants entre el camp de futbol i el tram B de la riera d'Alella, d'acord amb el projecte d'obres redactat per l'enginyer tècnic d'obres públiques de NMG PROJECTS, Iban Garcia Calvo, aprovat inicialment, per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 29 d'agost de 2019 (BOPB 16.09.2019) i que, no havent-se formulat cap al¿legació durant el termini establert per a la seva informació pública, ha estat aprovat de manera definitiva. Ajuntament D'alella España - Barcelona 02/12/2019 234,560.23€
Execució de les obres d'urbanització del tram A ¿ camí de vianants entre el camp de futbol i el tram B de la riera d'Alella, d'acord amb el projecte d'obres. Ajuntament D'alella España - Barcelona 04/01/2019 256,198.34€
Obres de reurbanització dels carrers Canonge i Font, al terme municipal d'Alella d'acord amb el projecte. Ajuntament D'alella España - Barcelona 13/07/2018 236,383.88€
8 Resultados