Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament d'Agramunt

Organismo: Ajuntament d'Agramunt Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'actuació preveu la implantació de la tecnologia eficient a les instal·lacions d'enllumenat que es detalla a continuació: - Substitució dels quadres elèctrics existents. - Substitució de les lluminàries existents per lluminàries LED de 37 o 55W, que permeten prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel, evitar la intrusió de la llum artificial no necessària als habitatges i prevenir la contaminació lumínica del medi nocturn. - Instal·lació de 2 projectors LED per la il·luminació de cada campanar de cada poble. - Substitució de les línies elèctr Ajuntament D'agramunt España - Lleida 01/04/2022 71,513.03€
L'actuació preveu la implantació de la tecnologia eficient a les instal·lacions d'enllumenat que es detalla a continuació: - Substitució dels quadres elèctrics existents. - Substitució de les lluminàries existents per lluminàries LED de 37 o 55W, que permeten prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel, evitar la intrusió de la llum artificial no necessària als habitatges i prevenir la contaminació lumínica del medi nocturn. - Instal·lació de 2 projectors LED per la il·luminació de cada campanar de cada poble. - Substitució de les línies elèctr Ajuntament D'agramunt España - Lleida 01/04/2022 71,513.03€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte DE REHABILITACIÓ DE LA PLANTA BAIXA I DEL PATI INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA D'AVIS "CAL MAS VELL" degudament aprovat. La licitació està condicionada amb efectes resolutoris: - a l'aprovació definitiva del projecte d'obres. - a l'aixecament de l'estat d'alarma amb motiu del COVID_19 Ajuntament D'agramunt España - Lleida 18/10/2021 157,573.39€
Es preveu l'execució de les obres necessàries per a la redistribució del trànsit rodat a l'Av. Jaume Mestres, l'Av. Agustí Ros i el Passeig Nou, la instal·lació de semàfors a la cruïlla que uneix els tres carrers i l'adequació de les voreres de l'Av. Jaume Mestres per adequar-les a la normativa d'accessibilitat vigent. En primer lloc es realitzarà un tall de paviment amb disc al llarg de tot el paviment asfàltic existent, per tal que les obres de les voreres afectin el mínim possible a l'estat de la calçada. Després es procedirà a la seva urbanització. Ajuntament D'agramunt España - Lleida 05/12/2018 261,370.23€
Constitueix l'objecte del contracte l'alienació d'una parcel·la de propietat municipal, que tot seguit es detalla: Finca registral 8075 del Registre de la propietat de Balaguer Emplaçament: Es tracta d'una finca situada a carrer Orient, s/n de les Puelles, parcel.la 51, polígon 18. Té una superfície de 105m2. Es troba qualificada de C-1 Conjunts històrics. Límits: Nord amb carrer i al Sud, Est i Oest amb el Sr. Dionisio Orrit Ambrosio. Ref. Cadastral: La finca té la següent referència cadastral: 25003A01800051000GB Dades registrals: La parcel·la forma una unitat registral, amb les següents Ajuntament D'agramunt España - Lleida 16/02/2017 15/03/2017 2,625.00€
Aquest projecte de reforma es redacta per a l'edifici del Casal Agramuntí. És un edifici entre mitgeres, i cantoner, situat al centre històric de la vila. L'edifici acull diverses activitats culturals i està dividit en quatre zones diferenciades: la sala de teatre (que ocupa més de la meitat de l'edifici), el bar, la biblioteca, els estudis de ràdio Sió i una sala de conferencies. La instal·lació que es reforma en aquest projecte només afecta a la sala del teatre. Més concretament, es reforma la instal·lació tèrmica de calefacció de la sala de teatre. Es redacta el present projecte a fi efect Ajuntament D'agramunt España - Lleida 19/07/2018 26/07/2018 60,870.64€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte de la INSTAL.LACIÓ D'UNA ESTACIÓ POTABILITZADORA (ETAP) A ALMENARA ALTA (AGRAMUNT) aprovat. L'objectiu del present projecte és la definició, mesurament i valoració de les actuacions necessàries per a la instal¿lació d'una potabilitzadora al nucli d'Almenara Alta, a l'edifici existent a la captació doncs ja es disposa de terreny i escomesa elèctrica. Ajuntament D'agramunt España - Lleida 31/10/2018 46,062.52€
Descripció: L'objecte del projecte és rehabilitar varies parts de l'edifici per tal de condicionar nous espais que permetin tant ampliar la capacitat de residents (de 15 a 27 avis) com disposar de serveis complementaris per millorar la qualitat de vida dels usuaris. Concretament, es redistribuirà l'edifici de tal manera que es disposarà de les següents estances: -PLANTA BAIXA - CENTRE DE DIA: recepció, sala de visites, aula - taller (teràpia ocupacional), sala de rehabilitació (gimnàs - fisioteràpia), instal·lacions, accés a les plantes superiors i accés al celler. -PLANTA PRIMERA - RESIDÈ Ajuntament D'agramunt España - Lleida 15/09/2017 578,511.44€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte de la construcció d'una canonada en alta i condicionament del dipòsit d'aigua potable de Mafet i la Donzell A AGRAMUNT degudament aprovat. Ajuntament D'agramunt España - Lleida 25/09/2018 161,886.40€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte BÀSIC I EXECUTIU:CENTRE DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL, degudament aprovat Ajuntament D'agramunt España - Lleida 25/09/2018 24/10/2018 261,010.52€
11 Resultados