Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Castellví de la Marca

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Castellví de la Marca Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte d'aquest contracte son les obres de consolidació de la capella de Sant Miquel i de l'entorn de "El Castellot" al municipi de Castellví de la Marca. Es tracta d'una nova intervenció en aquest conjunt monumental arqueològic, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), que està format per vàries edificacions contigües: la torre com element més destacat, una cisterna/aljub annexa i l'anomenada capella de Sant Miquel, presentant actualment el conjunt, un estat de conservació força precari, per la qual cosa s'ha vist la necessitat de continuar amb diverses intervencions encamin Ajuntament De Castellví De La Marca España - Barcelona 14/01/2020 10/02/2020 182,600.00€
Executar les obres del Projecte Executiu detallats en el seu apartat de memòria Ajuntament De Castellví De La Marca España - Barcelona 09/01/2019 23/01/2019 64,736.00€
Obra de millora de l'accessibilitat dels passos de vianants de la Múnia, segons projecte aprovat que s'acompanya en l'apartat de plec de prescripcions tècniques. Ajuntament De Castellví De La Marca España - Barcelona 15/11/2018 28,600.36€
L'objectiu del projecte és adequar la plaça de la Societat, i millorar l'accessibilitat des de l'Avinguda Catalunya, que actualment només s'hi pot accedir a través d'unes escales. Es proposa doncs millorar l'accessibilitat realitzant una rampa, en dos trams; el primer tram paral¿lel a l'Avinguda Catalunya i el segon tram, més llarg, enganxat a la mitjera de l'habitatge situat a l'oest de la plaça, les pendents de les rampes compliran amb el decret d'accessibilitat. L'escala, en canvi, es situarà a la part Est de la Plaça, enganxada a la paret de la Societat. L'escala té 2,4 m d'amplada i està Ajuntament De Castellví De La Marca España - Barcelona 28/06/2018 60,588.89€
4 Resultados