Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Cardona

Organismo: Ajuntament de Cardona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
millorar les piscines municipals petita i mitjana, la instal·lació actual de les quals presenta problemes de pèrdues d'aigua i per tal d'adequar-les a la normativa vigent. Es promou la remodelació de l'àmbit que inclou les referides piscines petita i mitjana, enderrocant la piscina petita, augmentant l'espai de descans i de solàrium dels usuaris i reformant la piscina mitjana per tal d'incloure en el mateix vas actual una piscina amb dos nivells diferenciats, separats per un mur de 50 cms d'amplada entre elles. Ajuntament De Cardona España - Barcelona 30/09/2019 102,501.86€
Execució de les obres descrites en el Projecte de portada d'aigües residuals de l'actuació La Cort de Cardona, redactat per ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting, SLU, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 30 de juny de 2015 i definitivament en data 24 d'agost de 2015, i que recull les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte i els factors de tot ordre a tenir en compte. Aquest projecte el 2018 s'ha dividit en dos lots contractuals, corresponents a dos trams d'obra. Els lots en que es defineix aquesta contractació són els següents: Lot 1: Tram 1. Obre Ajuntament De Cardona España - Barcelona 02/10/2018 319,805.44€
Execució de les obres descrites en el projecte bàsic i d'execució de les obres de reurbanització del Carrer Convent de Cardona Ajuntament De Cardona España - Barcelona 24/05/2018 178,564.42€
3 Resultados