Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Begur

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Begur Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte es correspon a l'execució de les obres de manteniment i conservació en aquells vials públics del municipi de Begur on el ferm presenti patologies estructurals de flonjalls i arrels d'arbres, o superficials amb un determinat grau d'esgotament amb presència de fissuracions o degradació, per restablir les condicions de seguretat del trànsit en els vials municipals. També s'inclou l'execució de treballs de pavimentació dels camins públics veïnals consolidats en terres dins del terme municipal, per millorar la mobilitat dels sectors i la connectivitat amb les masies dis Ajuntament De Begur España - Girona 27/09/2021 150,000.00€
Descripció / divisió per lots / lloc d'execució: Lot 1: Clavegueram - L'objecte és dotar de xarxa de clavegueram a totes les parcel·les que tenen manca d'aquest servei a la zona Oest de Sa Riera. La nova xarxa afecta a part dels següents carrers: carretera de la Platja del Racó, carrer Cala del Rei, carrer de la Platja del Racó, carrer de Sa Punta Negra, carrer de Ses Planasses i carrer de l'Illa Roja. Lot 2: Enllumenat - L'objecte és dotar d'enllumenat els carrers o trams de carrer on estan previstes obres de sanejament i on el seu enllumenat és considerat deficient, a la zona Oest de Sa Rier Ajuntament De Begur España - Girona 31/07/2020 1,048,689.80€
L'objecte del contracte consisteix en les obres de reconstrucció de les grades i pavimentació de la pista poliesportiva de l'escola pública l'Olivar Vell d'Esclanyà. Ajuntament De Begur España - Girona 28/05/2020 17/06/2020 114,632.06€
L'objecte del contracte és la realització de les obres d'urbanització bàsica i complementària del Polígon d'Actuació P-67/"Mas Mató-2", del municipi de Begur, corresponents a la primera fase d'execució del projecte elaborat, que comprèn: el moviment de terres i demolicions, l'encintat i pavimentació, la xarxa d'aigües pluvials i xarxa d'aigües residuals, la xarxa de distribució d'aigua, l'electrificació, la telefonia, l'enllumenat públic, així com la formació d'unes escales, diversos murs i esculleres i obres accessòries de senyalització, tractament d'espais lliures, manteniment de serveis, Ajuntament De Begur España - Girona 26/10/2018 3,206,105.20€
L'objecte del contracte d'obres consisteix en: l'execució de les obres de renovació de les voreres i la substitució dels trams de vorada en mal estat; la substitució de l'enllumenat existent per punts de llum amb el sistema de tecnologia led i el desplaçament d'aquests punts de llum cap a la tanca de les parcel.les per a poder millorar el pas de vianants per les voreres; i la realització de les canalitzacions subterrànies per la fibra òptica, on actualment la xarxa telefònica és aèria; a la urbanització Sa Fontansa, del municipi de Begur. Ajuntament De Begur España - Girona 27/12/2018 486,524.16€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de reurbanització de la plaça situada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa, del municipi de Begur. Ajuntament De Begur España - Girona 07/11/2018 354,377.94€
L'objecte del contracte d'obres és l'adequació i condicionament de la Plaça del Carme, de Begur, consistent en la projecció de dos espais clarament diferenciats pel seu ús, un per a vehicles i un altre per a persones. Ajuntament De Begur España - Girona 05/06/2018 34,496.47€
7 Resultados