Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Begur

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Begur Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és la realització de les obres d'urbanització bàsica i complementària del Polígon d'Actuació P-67/"Mas Mató-2", del municipi de Begur, corresponents a la primera fase d'execució del projecte elaborat, que comprèn: el moviment de terres i demolicions, l'encintat i pavimentació, la xarxa d'aigües pluvials i xarxa d'aigües residuals, la xarxa de distribució d'aigua, l'electrificació, la telefonia, l'enllumenat públic, així com la formació d'unes escales, diversos murs i esculleres i obres accessòries de senyalització, tractament d'espais lliures, manteniment de serveis, Ajuntament De Begur España - Girona 26/10/2018 3,206,105.20€
L'objecte del contracte d'obres consisteix en: l'execució de les obres de renovació de les voreres i la substitució dels trams de vorada en mal estat; la substitució de l'enllumenat existent per punts de llum amb el sistema de tecnologia led i el desplaçament d'aquests punts de llum cap a la tanca de les parcel.les per a poder millorar el pas de vianants per les voreres; i la realització de les canalitzacions subterrànies per la fibra òptica, on actualment la xarxa telefònica és aèria; a la urbanització Sa Fontansa, del municipi de Begur. Ajuntament De Begur España - Girona 27/12/2018 486,524.16€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de reurbanització de la plaça situada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa, del municipi de Begur. Ajuntament De Begur España - Girona 07/11/2018 354,377.94€
L'objecte del contracte d'obres és l'adequació i condicionament de la Plaça del Carme, de Begur, consistent en la projecció de dos espais clarament diferenciats pel seu ús, un per a vehicles i un altre per a persones. Ajuntament De Begur España - Girona 05/06/2018 34,496.47€
4 Resultados