Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte d'execució de les obres de la nova via d'evacuació a les dependències de la Guàrdia Urbana en l'edifici de l'estació del Nord, ubicades al carrer Nàpols, 62 del districte de l'Eixample Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 31/10/2019 21/11/2019 51,607.39€
Execució de les obres de renovació de l'enllumenat per a l'estalvi energètic a diversos equipaments del Districte de Nou Barris de Barcelona, de titularitat municipal, amb mesures de contractació pública sostenible d'acord amb els projectes tècnics adjunts. D'acord amb l'article 99.3 LCSP, l'objecte del contracte es divideix en els següents lots de realització independent i que es formalitzaran en contractes específics: Lot 1: - RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL CIUTAT MERIDIANA Lot 2: - RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT A L'ESPAI JOVE LES BASSES Lot 3: - RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL T Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 30/04/2019 189,184.00€
Obres de semaforització del les cruïlles dels carrers Castillejos-Llorens i Barba, i Poesia-Àngel Marqués Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 10/10/2019 30/10/2019 120,216.51€
Obres de retirada d'amiant a set edificis municipals adscrits a la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 03/07/2019 161,792.31€
Obres del projecte executiu de la pista provisional de Hoquei patins a La Sagrera, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 17/06/2019 230,761.77€
Obres d'urbanització provisional del carrer Santa Rosalia 91 Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 03/09/2019 26/09/2019 95,668.78€
Obres de renovació del sistema de climatització de la Biblioteca Francesc Candel, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 15/04/2019 297,433.22€
L'objecte del contracte és el servei de coordinació en matèria de seguretat i salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents dels contractes que llistarem a continuació relacionats amb la neteja i el manteniment dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, que estiguin en curs durant la vigència del present contracte: -Contractes de serveis de neteja d'edificis -Contractes mixts de serveis i obres de manteniment d'edificis -Contractes de serveis de manteniment d'aparells elevadors -Contractes de serveis Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 12/04/2019 337,905.00€
Obres d'intervenció estructural a l'edifici del Passeig de la Zona Franca, 56-66 de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 08/02/2019 282,862.72€
Obres de substitució de la fusteria exterior de les façanes de l'espai associatiu Lola Anglada, situat al carrer Rosselló, 61 Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 13/05/2019 04/01/2019 108,126.40€
20 Resultados