Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de restauració de la façana principal de la Seu del Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 19/10/2021 47,389.93€
Obres de restauració i consolidació dels elements petris existents a la façana principal de l'edifici de la seu del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 13/10/2021 97,573.67€
Obres de consolidació estructural dels immobles del carrer Pont 6 i 8, en el districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 11/10/2021 93,592.84€
L'objecte del contracte són les obres de substitució de l'equip de producció de climatització de la sala d'actes de la seu del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 08/10/2021 66,699.12€
Obres de substitució de les bombes de calor a la coberta de l'edifici administratiu del Districte de Gràcia, situat al carrer Francisco Giner, 46, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 04/10/2021 91,044.33€
Execució de les obres de substitució de la maquinària de producció de climatització de la Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, al carrer del Carme 47, del Districte de Ciutat Vella Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 29/09/2021 73,017.01€
Obres de climatització de la planta 3a de l'edifici Casa dels Entremesos ubicat al Districte de Ciutat Vella Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 07/01/2021 21/01/2021 76,129.09€
Obres de conservació, neteja, manteniment de construccions, edificacions i terrenys, substitució i retirada d'elements en compliment d'actes administratius del Districte de Ciutat Vella. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 15/06/2020 34,793.40€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de reforma i nova distribució de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la Seu del Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 30/06/2020 52,295.37€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de correcció de defectes greus de baixa tensió derivats de les inspeccions periòdiques reglamentàries de l'any 2018 a 5 equipaments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Les obres corresponen a 3 projectes agrupats en un Projecte Refós de correcció de defectes greus de BT: - Projecte de correccions de Baixa Tensió a la Planta Baixa del CC Can Castelló - Projecte de correccions de Baixa Tensió al bar i cuina del CC Vil¿la Florida - Projecte de correccions de defectes greus de Baixa Tensió a 5 equipaments del Districte. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 18/06/2020 107,442.92€
31 Resultados