Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de climatització de la planta 3a de l'edifici Casa dels Entremesos ubicat al Districte de Ciutat Vella Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 07/01/2021 21/01/2021 76,129.09€
Obres de conservació, neteja, manteniment de construccions, edificacions i terrenys, substitució i retirada d'elements en compliment d'actes administratius del Districte de Ciutat Vella. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 15/06/2020 34,793.40€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de reforma i nova distribució de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la Seu del Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 30/06/2020 52,295.37€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de correcció de defectes greus de baixa tensió derivats de les inspeccions periòdiques reglamentàries de l'any 2018 a 5 equipaments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Les obres corresponen a 3 projectes agrupats en un Projecte Refós de correcció de defectes greus de BT: - Projecte de correccions de Baixa Tensió a la Planta Baixa del CC Can Castelló - Projecte de correccions de Baixa Tensió al bar i cuina del CC Vil¿la Florida - Projecte de correccions de defectes greus de Baixa Tensió a 5 equipaments del Districte. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 18/06/2020 107,442.92€
Contracte d'execució de les obres de la nova via d'evacuació a les dependències de la Guàrdia Urbana en l'edifici de l'estació del Nord, ubicades al carrer Nàpols, 62 del districte de l'Eixample Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 31/10/2019 51,607.39€
Obres d'urbanització provisional del carrer Santa Rosalia 91 Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 03/09/2019 95,668.78€
Obres d'urbanització provisional al solar del carrer Santa Rosalia, 91. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 29/10/2019 95,668.78€
Obres de semaforització del les cruïlles dels carrers Castillejos-Llorens i Barba, i Poesia-Àngel Marqués Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 10/10/2019 120,216.51€
Execució de les obres de renovació de l'enllumenat per a l'estalvi energètic a diversos equipaments del Districte de Nou Barris de Barcelona, de titularitat municipal, amb mesures de contractació pública sostenible d'acord amb els projectes tècnics adjunts. D'acord amb l'article 99.3 LCSP, l'objecte del contracte es divideix en els següents lots de realització independent i que es formalitzaran en contractes específics: Lot 1: - RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL CIUTAT MERIDIANA Lot 2: - RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT A L'ESPAI JOVE LES BASSES Lot 3: - RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT AL CAMP DE FUTBOL T Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 30/04/2019 189,184.00€
Obres de retirada d'amiant a set edificis municipals adscrits a la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 03/07/2019 161,792.31€
25 Resultados