Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de renovació del sistema de climatització de la Biblioteca Francesc Candel, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 15/04/2019 297,433.22€
Obres de retirada d'amiant a set edificis municipals adscrits a la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 03/07/2019 23/07/2019 161,792.31€
L'objecte del contracte és el servei de coordinació en matèria de seguretat i salut i de coordinació d'activitats empresarials corresponents dels contractes que llistarem a continuació relacionats amb la neteja i el manteniment dels edificis i del manteniment de la via pública dels 10 districtes i de 4 Gerències de l'Ajuntament de Barcelona, que estiguin en curs durant la vigència del present contracte: -Contractes de serveis de neteja d'edificis -Contractes mixts de serveis i obres de manteniment d'edificis -Contractes de serveis de manteniment d'aparells elevadors -Contractes de serveis Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 12/04/2019 337,905.00€
Obres del projecte executiu de la pista provisional de Hoquei patins a La Sagrera, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 17/06/2019 08/07/2019 230,761.77€
Obres d'intervenció estructural a l'edifici del Passeig de la Zona Franca, 56-66 de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 08/02/2019 282,862.72€
Obres de substitució de la fusteria exterior de les façanes de l'espai associatiu Lola Anglada, situat al carrer Rosselló, 61 Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 13/05/2019 04/01/2019 108,126.40€
Obres de conservació, neteja, manteniment de construccions, edificacions i terrenys i substitució de retirada d'elements al Districte de Ciutat Vella Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 22/03/2019 74,380.18€
Obres de condicionament de la zona compresa entre el carrer Rossell i el carrer Fastenrath. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 05/02/2019 25/02/2019 138,993.90€
Contracte mixt de serveis i obres de manteniment dels elements de les voreres i espais públics de l'Ajuntament de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 05/12/2018 1,352,099.90€
Obres de redistribució Interior de la Planta Primera de l'edifici de la plaça Carles Pi i Sunyer 8 Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 19/09/2018 239,023.16€
16 Resultados