Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Barcelona

Organismo: Ajuntament de Barcelona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de consolidació estructural de la masia de Can Valent, al Districte de Nou Barris de Barcelona Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 14/04/2022 891,597.56€
Obres de reforma de l'edifici situat al carrer Tàpies número 4, com a Comissaria de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 04/04/2022 1,032,156.00€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de correcció de riscos laborals de nivell alt i mig a 8 equipaments municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, definits en els informes d'avaluació de riscos que periòdicament es fan als equipaments municipals. Es tracta d'obres per a la correcció dels defectes en els equipaments del Districte que comporten riscos laborals de caràcter alt i mitjà que no poden ser resolts per les brigades de manteniment Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 16/12/2021 100,557.35€
Obres de reurbanització de cinc entorns escolars al Districte de l'Eixample Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 23/11/2021 199,068.97€
Assistència tècnica per a la redacció i actualització del manual de qualitat de les obres de Barcelona i el suport en la creació de criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental de les obres, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 23/11/2021 53,236.39€
Obres de repavimentació del carrer Cartellà entre el carrer Pontons i el carrer Cubelles, al Districte de Nou Barris Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 16/11/2021 81,827.41€
Obres de rehabilitació i substitució de la coberta de la sala d'actes de la seu del Districte de Gràcia. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 10/11/2021 64,750.17€
Obres de substitució de les bombes de calor a la coberta de l'edifici administratiu del Districte de Gràcia, situat al carrer Francisco Giner, 46, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 22/10/2021 91,044.33€
Obres de restauració i consolidació dels elements petris existents a la façana principal de l'edifici de la seu del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 22/10/2021 97,573.67€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de restauració de la façana principal de la Seu del Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 19/10/2021 47,389.93€
38 Resultados