Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Aigües del Prat, S.A.

Organismo: Aigües del Prat, S.A. Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Els treballs necessaris d'obra civil per a la substitució de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua potable de material de fibrociment, detallades a la memòria tècnica Obra de substitució de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua potable en diferents trams dels carrers del Pare Andreu de Palma i Lo Gaiter del Llobregat al municipi del Prat de Llobregat. Les dates del termini d'execució són estimades. Aigües Del Prat, S.a. España - Barcelona 03/11/2021 58,583.01€
Obra civil detallada a la memòria tècnica de les obres de substitució de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua potable al barri de La Granja del Prat de Llogregat. Les dates d'execució són estimades Aigües Del Prat, S.a. España - Barcelona 03/11/2021 112,601.38€
L'obra civil a realitzar està detallada en la memòria tècnica valorada Obra de substitució de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua potable en diferents trams de la Carretera de la Bunyola, carrer de Sant Pol de Mar, carrer de Lleida i plaça de la Constitució (desembre 2020). No sent objecte del contracte la part d'obra mecànica ni la retirada del fibrociment. En total es tracta de substituir 771 ml de de canonades, dividides en 9 trams d'execució segons plànols i detall de l'anterior memòria. Aigües Del Prat, S.a. España - Barcelona 10/03/2021 13/04/2021 127,465.86€
L'objecte del contracte és el subministrament dels materials hidràulics necessaris pel manteniment de les xarxes d'aigua i clavegueram i per obres de renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable a l'àmbit dels barris de Sant Jordi i Sant Cosme al municipi del Prat de Llobregat. La classificació del materials per famílies és el següents: -Canonada de polietilè -Accessoris de polietilè -Canonada i accessoris de fosa dúctil, collarins mecànics i vàlvules de comporta amb connexió brida -Accessoris d'unió universal anti tracció -Tapes de fosa dúctil E124 C-250 i D400 sobre panot - Tap Aigües Del Prat, S.a. España - Barcelona 30/01/2019 114,880.12€
Obra civil segons consta a la memòria tècnica valorada de les obres de substitució de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua potable en el barri de Sant Cosme. Any 2019 Aigües Del Prat, S.a. España - Barcelona 11/02/2019 103,803.33€
Construcció d'una caseta d'obra civil segons consta al punt 2 i 3 de la memòria tècnica i plec de prescripcions tècniques (MTiPPT) Aigües Del Prat, S.a. España - Barcelona 18/12/2018 47,474.98€
6 Resultados