Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte d'aquestes obres és la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de La Casanova i dels col·lectors en alta del seu sistema de sanejament amb la finalitat de conduir i tractar les aigües residuals generades en el municipi de Maçanet de Cabrenys previ al seu abocament al medi receptor Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Girona 31/08/2020 3,981,029.80€
Obres de muntatge, substitució i reparació d'elements elèctrics de les preses i les instal.lacions annexes de Sant Ponç i la Llosa del Cavall Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 10/08/2020 08/09/2020 51,797.86€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres amb posterior explotació durant l'any de garantia corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 26/10/2020 23/11/2020 5,776,221.50€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 23/10/2020 23/11/2020 3,918,584.80€
Servei de mudances per als moviments i trasllats posteriors a l'execució de les obres de l'edifici de provença 260 Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 10/08/2020 08/09/2020 34,960.74€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 07/07/2020 585,058.00€
Obres de substitució de les vàlvules dels conductes d'aireació dels desguassos de fons i modificació del grup oleohidraùlic portàtil de la presa de Siurana Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 10/08/2020 08/09/2020 25,231.67€
L'objecte d'aquesta actuació consisteix en executar les obres necessàries d'ampliació de l'actual estació depuradora d'aigües residuals de Riudellots de la Selva amb la finalitat d'assolir els següents objectius: - Adaptar la capacitat de tractament de la planta a les previsions de creixement de la zona, adequant-se a les necessitats actuals i futures del municipi. - Actualitzar tecnològicament la planta i adaptar el dimensionament de la mateixa per a garantir una aigua tractada sense nutrients, per tal d'assolir els requeriments legals establerts per la Directiva 91/271/CEE. El detall tècni Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 28/01/2020 5,118,746.00€
La necessitat de portar a terme aquestes obres ve donada per l'increment de població dels municipis de Cassà i Llagostera que requereix augmentar la capacitat de la seva estació depuradora per poder assolir un bon sanejament de les seves aigües residuals. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Girona 16/01/2020 4,188,865.50€
L'ACA va executar l'estació depuradora d'aigües residuals i els col·lectors en alta d'Alfara de Carles. Havent constatat una anomalia en un dels trams del col·lector realitzat (ramal 1), fet que suposa no poder posar en funcionament aquest ramal i, conseqüentment, no poder recollir les aigües residuals d'una part important del municipi d'Alfara de Carles, es fa necessari executar les obres objecte d'aquest informe a fi i efecte de poder recollir aquestes aigües residuals i que puguin ser depurades. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constr Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 11/05/2020 234,786.89€
102 Resultados