Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei tenen com a finalitat la realització dels serveis de neteja en els edificis, locals i dependències de l'Institut Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 08019319/2021/1

Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Departament d'Educació

Publicación en plataforma de contratación: 06/11/2020
Órgano de Contratación Departament d'Educació
Estado de la Licitación Publicada
Presupuesto base de licitación 92,870.40€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 90919300 Servicios de limpieza de escuelas.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Fecha fin de presentación de oferta 24/11/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
06/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
01. Justificació necessitat de contractar 2021(signat).pdf
02. Plec de Prescripcions Tècniques Pedraforca 2021 (signat).pdf
03. Plec de clausules administratives.pdf
04. Resolucio inici i aprovacio expredient contracte de neteja (signat).pdf
DEUC-cat.pdf
Document de subrogació de personal 2020-11-06.pdf
Servicios de limpieza
Limpieza de edificios
Escuelas
No hay legislación relacionada...