Concursos de Residuos

Categorías: Residuos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Servicio de gestión final de residuos producidos en diversos puertos de la costa de Pontevedra, procedimiento Simplificado Abreviado. Empresa De Transformación Agraria S.a.,s.m.e., M.p., (tragsa) España - Pontevedra 01/07/2022 29,027.68€
Suministro de una bomba sumergible para aguas residuales en la EBAR Juan de Dios Molina Gerencia Del Consejo De Administración De La Empresa Municipal De Aguas De Cádiz S.a. España - Cádiz 30/06/2022 79,571.61€
Gestión de los residuos peligrosos generados y/o recogidos por SCPSA en la Comarca de Pamplona. Expediente 2022/SCON-AIU/000025 Dirección - Gerencia De Servicios De La Comarca De Pamplona S.a. España - Navarra 30/06/2022 63,866.60€
Instal·lació dels sistemes de vigilància amb càmeres IP i un sistema d'il·luminació a totes les àrees de residus municipipals per raons de seguretat pública, per assegurar el normal funcionament del servei úblic de gestió de residus municipals, i per controlar els hàbits i la conducta de les persones usuàries d'aquestes instal·lacions. Ajuntament De Caldes De Malavella España - Cataluña 30/06/2022 38,846.37€
Servei de recepció i valorització de pneumàtics procedents del servei de deixalleries del Consorci del Bages per a la gestió de residus Consorci Del Bages Per A La Gestió De Residus España - Barcelona 30/06/2022 22,230.00€
Servicio de recogida de residuos urbanos Presidencia De La Diputación Provincial De Guadalajara España - Guadalajara 30/06/2022 2,869,102.00€
L'objecte d'aquest contracte mixt de subministrament i serveis és l'execució d'una campanya d'informació i sensibilització ciutadana sobre la separació en origen i la recollida selectiva de residus municipals a Sabadell per a l'any 2022, fet que inclou totes les actuacions necessàries per al seu desenvolupament, les quals es detallen a continuació: A. Subministrament de material necessari per facilitar la separació en origen de residus Adquisició de material per a una cobertura estimada de 8.000 habitatges, corresponent al 10% del parc d'habitatges del municipi, d'acord amb la clàusula 4.1 del Ajuntament De Sabadell España - Barcelona 01/07/2022 80,589.92€
Suministro de ecoparque móvil para la recogida selectiva de residuos dentro del ámbito del consorcio para la gestión de los residuos sólidos urbanos del "Baix Vinalopó" Presidencia Del Consorcio Para La Gestión De Los Residuos Sólidos Urbanos Del Baix Vinalopó España - Alicante/Alacant 30/06/2022 123,966.94€
Servei de tractaments de la fracció resta del rebuig generat al municipi de Torredembarra Ajuntament De Torredembarra España - Tarragona 30/06/2022 1,429,408.00€
L'objecte de la present contractació el constitueix la contractació dels serveis d'auditoria tècnica de situació del CTR-Vallès, propietat del Consorci de Residus del Vallès Occidental (en endavant el Consorci), quina explotació en règim de concessió s'està duent a terme actualment per la UTE CTR-Vallès, formada per les entitats HERA AMASA S.A., FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y URBASER, S.A. Consorci Per A La Gestió De Residus Del Vallès Occidental España - Barcelona 30/06/2022 50,000.00€
+5000 Resultados