Concursos de Residuos

Categorías: Residuos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Identificació i caracterització d'amiant a la xarxa de metro Ferrocarril Metropolità De Barcelona, Sa España - Barcelona 26/03/2020 08/04/2020 250,000.00€
L'objecte d'aquesta contractació és la prestació del "Servei de deixalleria mòbil a diversos municipis de la comarca del Vallès Occidental", d'acord amb les especificacions que es defineixen al plec de prescripcions tècniques particulars. L'objecte del contracte que es licita consisteix principalment en la prestació dels següents serveis: a) Servei de deixalleria mòbil a diversos municipis de la comarca del Vallès Occidental. b) Servei de sensibilització ambiental a les escoles. Atesa la naturalesa i les característiques del contracte, el número de serveis pot variar depenent de la quantita Consorci Per A La Gestió De Residus Del Vallès Occidental España - Barcelona 11/03/2020 26/03/2020 18,723.75€
Transporte de lodos y residuos no peligrosos de las instalaciones del ciclo integral del agua Gerencia De Empresa Mixta De Aguas De Antigua S.l. España - Canarias 17/01/2020 42,000.00€
suministro de 2160 contenedores de carga trasera de residuos municipales de fracción envases ligeros destinados a la recogida realizada por el servizo de augas e medio ambiente de la deputación Presidencia De La Diputación Provincial De Ourense España - Ourense (Orense) 28/11/2019 247,933.88€
Servicios de Gestión de Residuos No Peligrosos en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo (MDSCC) en Robledo de Chavela Consejero Delegado De Ingeniería De Sistemas Para La Defensa De España S.a., S.m.e. Y M.p. España - Comunidad de Madrid 04/03/2020 24/04/2020 65,000.00€
Contractació del servei de treball temporal per a l'Agència de Residus de Catalunya Agència De Residus De Catalunya España - Barcelona 29/12/2015 75,000.00€
servicio de soporte de medios para la clasificación de envases ligeros en la Planta de Castellón durante un periodo transitorio Valenciana D'aprofitament Energètic De Residus S.a. (vaersa) España - Castellón/Castelló 25/03/2020 09/04/2020 98,076.00€
cerramiento completo de la nave rsu de trigueros Gerencia De Gestion Integral Del Agua De Huelva España - Huelva 25/03/2020 8,041.80€
suministro en regimen de alquiler de contenedores para residuos no peligrosos para la estacion de esqui de sierra nevada Cetursa Sierra Nevada, S.a. España - Granada 17/03/2020 25/03/2020 41,000.00€
L'objecte de la present licitació és la contractació del Servei d'explotació de les Deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà, Sant Gregori, i de la minideixalleria de Sant Martí de Llémena. Consell Comarcal Del Gironès España - Girona 20/12/2019 25/03/2020 116,665.58€
+5000 Resultados