Concursos de Mensajería y servicios postales

Categorías: Mensajería y servicios postales

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Prestación de lso servicios postales generados en el ámbito del Ajuntament de Calvià Alcaldía Del Ayuntamiento De Calviá España - Illes Balears 21/09/2020 22/10/2020 300.00€
Prestación de los servicios postales y telegráficos para la Consejería de Empleo e Industria durante el período del 1-10-2020 al 30-09/2022 (24 meses). Consejería De Empleo E Industria De La Junta De Castilla Y León España - Castilla y León 23/09/2020 853.09€
Servicios de mensajería y paquetería para los centros de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Agencia Andaluza De Instituciones Culturales España - Andalucía 24/09/2020 20/08/2020 40.03€
Servicios postales y complementarios del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula. Alcaldía Del Ayuntamiento De Santa úrsula España - Tenerife - Santa Úrsula 05/08/2020 20/08/2020 25.02€
Servicios Postales del Ayuntamiento de Sueca. Alcaldía Del Ayuntamiento De Sueca España - Valencia/València 25/11/2019 02/01/2020 242.03€
serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts consistents en el repartiment de tot tipus de cartes, certificats, notificacions, repartiment massiu d'impresos i llibrets, el lliurament, distribució i enganxada de cartells informatius i la recepció de paquets i sobres mitjançant missatgeria, distribuïts en tres lots, un dels quals queda reservat, d'acord amb la Disposició addicional quarta de la Llei de contractes del Sector Públic, a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció regulades, respectivament, en el text refós de la Llei genera Ajuntament De Sant Vicenç Dels Horts España - Barcelona 21/05/2020 45.43€
Serveis postals, de paqueteria i de missatgeria de l'Ajuntament de Cambrils i els seus organismes autònoms Ajuntament De Cambrils España - Tarragona 22/09/2020 07/10/2020 558.33€
Servicios postales y otros auxiliares Consejero Delegado De La Empresa Municipal De Aguas De Málaga S.a. España - Málaga 14/08/2020 357.19€
Servicio de paquetería de la empresa Mercados Centrales Abastecimiento, S.A. S.M.E., M.P., y OLYMPIC MOLL, S.A. (OMSA). Empresa Estatal Mercados Centrales De Abastecimiento Sa (mercasa) España - Madrid 19/09/2020 05/10/2020 37.98€
El funcionament correcte dels serveis administratius de l'Ajuntament de Roses i del Jutjat de Pau i Registre Civil de Roses requereix que existeixi un servei de correu postal adequat a les seves competències i que garanteixi la seva execució tant en l'àmbit territorial local com nacional i internacional i sigui capaç de satisfer les demandes derivades de la pràctica administrativa en les seves diferents modalitats (ordinari, urgent, per pes, per volum, per serveis específics, etc). Ajuntament De Roses España - Girona 04/09/2020 21/09/2020 48.90€
3879 Resultados