Concursos de Hostelería y alimentos

Categorías: Hostelería y alimentos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Servicio alimentación pacientes Hospital Santa Barbara, GAI Puertollano-61036200CR19SER00035 Gerencia De Atención Integrada De Puertollano España - Ciudad Real 11/09/2019 21/10/2019 653,898.00€
Concesión uso privativo del Bar el Parque. Pleno Del Ayuntamiento De Higuera De Calatrava España - Jaén - Higuera de Calatrava 13/09/2019 30/09/2019 2,400.00€
Servicios de catering y restauración Empresa Pública De Metro De Madrid, S.a. España - Madrid 01/04/2019 34,000.00€
El contracte té per objecte la concessió de servei pel manteniment de les piscines municipals i explotació del bar per la temporada d'estiu 2019. Ajuntament D'anglesola España - Lleida 09/05/2019 500.00€
Servicio de apoyo a la restauración en la RLM "Dos de Mayo" de Burgos, desde el 01 de septiembre de 2019, o fecha de formalización del contrato si es posterior, hasta el 31 de diciembre de 2019 Jefatura De Intendencia De Asuntos Económicos Oeste España - Valladolid - Burgos 09/07/2019 20,000.00€
Segundo derivado de acuerdo marco para el suministro de víveres en territorio nacional Intendencia De Madrid España - Madrid 12/09/2019 86,198.35€
Servei de menjador escolar per als centres públics de segon cicle d'infantil, primària, secundària i centres d'educació especial Consell Comarcal Del Baix Llobregat España - Barcelona 24/05/2019 727,717.80€
Contractació dels servei de càtering de l'escola bressol municipal "El Patufet" del municipi de Vilobí d'Onyar, atès que no disposa de cuina pròpia, de conformitat amb les condicions i requisits establerts al Plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT). Ajuntament De Vilobí D'onyar España - Cataluña 02/09/2019 12/09/2019 83,559.80€
Servei de menjador escolar de les escoles L'Aragai i El Margalló de Vilanova i la Geltrú. Consultar apartar A del quadre de característiques del PCAP. Consell Comarcal Del Garraf España - Barcelona 08/05/2019 296,962.90€
La gestió del servei públic tindrà per objecte l'explotació del servei de bar en les festes organitzades per l'Ajuntament de Tremp en els llocs que en cada cas determini aquest, durant les següents festes: - Cap d'any - Carnestoltes - Revetlla de Sant Joan - Festa Major Ajuntament De Tremp España - Lleida 23/07/2019 07/08/2019 19,489.76€
+5000 Resultados