Concursos de Vehículos terrestres de Gas, petróleo y derivados

Categorías: Gas, petróleo y derivados Voces: Vehículos terrestres

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
20196312 Adquisición de un repostador de combustible por hidrante (Dispenser). Dirección De Adquisiciones Del Mando De Apoyo Logístico Del Ejército Del Aire España - Madrid 21/03/2019 03/05/2019 165,289.27€
suministro de inyectores para gas mercedes a9060780449, bredamenarini 0192910, o equivalente (03024712) Empresa Municipal De Transportes De Madrid, S.a. España - Madrid 10/05/2019 27/05/2019 280,000.00€
Subministrament de dos camions carrossats destinats al servei de punt verd mòbil de l'Ajuntament de Barcelona, amb combustible alternatiu menys contaminant. Solucions Integrals Per Als Residus, S.a.u. España - Barcelona 10/09/2018 120,000.00€
Subministrament de dos camions carrossats destinats al servei de punt verd mòbil de l'Ajuntament de Barcelona, amb combustible alternatiu menys contaminant. Solucions Integrals Per Als Residus, S.a.u. España - Barcelona 18/07/2018 114,000.00€
contratación del suministro de gasolina, gasóleo y gas GLP para los vehículos del parque móvil del ayuntamiento de Pamplona Ayuntamiento De Pamplona España - Navarra 04/06/2019 04/07/2019 365,950.40€
Subministrament de carburant (Gasoil i Benzina 95) per a tots els vehicles dels que disposa l'Ajuntament de Rubí Ajuntament De Rubí España - Barcelona 04/06/2019 19/06/2019 173,372.10€
Suministro de carburante en gasolinera para los vehículos del parque móvil municipal y de gas para las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Roquetas De Mar España - Almería 04/02/2019 200,000.00€
Suministro de gasolina/gasoil para los vehículos especiales municipales que no pueden repostar fuera del casco urbano de Fuenlabrada Junta De Gobierno Local Del Ayuntamiento De Fuenlabrada España - Comunidad de Madrid 26/02/2019 32,165.29€
L'objecte del contracte basat en l'Acord Marc consisteix en el subministrament de carburant mitjançant targeta magnètica per als vehicles d'aquest Ajuntamenti la provisió de gasoil i/o altres carburants que s'hagin de subministrar durant les activitats municipals i/o actes culturals que es realitzin durant el transcurs anual, d'acord amb les previsions del corresponent plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc del subministrament de combustible (Exp. CCS 2017 3) Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet España - Barcelona 13/05/2019 31,000.00€
Suministro de combustible en estaciones de servicio a los vehículos cuya gestión de combustible depende de Servicios Básicos Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Oviedo España - Asturias 23/10/2018 40,000.00€
905 Resultados