Concursos de Equipamiento urbano

Categorías: Equipamiento urbano

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Pintura de edificios y equipamiento urbano ext. programa znts de beas de segura Presidencia De La Diputación Provincial De Jaén España - Jaén 24/01/2019 488.41€
Pintura de edificios y equipamiento urbano ext. programa znts en beas de segura Presidencia De La Diputación Provincial De Jaén España - Jaén 29/10/2018 475.21€
Contractació mixta del subministrament de l'enllumenat de Nadal del municipi de Barberà del Vallès, any 2019-2020, en règim de lloguer i el servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge d'aquest que, junt amb la seva codificació, figuren a l'apartat 1) del quadre de característiques annex (annex 1 del Plec). El termini d'instal·lació i muntatge de l'enllumenat s'iniciarà a partir de l'endemà de la data de signatura del contracte i haurà de finalitzar, com a màxim, el dia 29 de novembre de 2019, a fi de portar a terme les proves necessàries de funcionament i disposar de temps suficient de r Ajuntament De Barberà Del Vallès España - Barcelona 02/09/2019 31,404.96€
Adequació del sistema d'il·luminació de l'heliport de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona Institut Català De La Salut (ics) España - Tarragona 12/09/2019 26,441.00€
Mejora del sistema de alumbrado público Cuesta de Santa Águeda en Escatrón Alcaldía Del Ayuntamiento De Escatrón España - Zaragoza - Escatrón 10/10/2019 30/10/2019 20,251.06€
Renovación del alumbrado público de Berán y Nogueira en el término municipal de Leiro (Ourense) Junta De Gobierno Local Del Ayuntamiento De Leiro España - Ourense 10/10/2019 08/11/2019 94,434.03€
El muntatge, desmuntatge i manteniment de la totalitat de les llums que formen part de l'enllumenat nadalenc i el muntatge i desmuntatge de l'arbre de Nadal de la ciutat de Figueres. Ajuntament De Figueres España - Girona 26/08/2019 10/09/2019 72,047.86€
Obras para la mejora del alumbrado público en el vial de Zamakoa y pasos peatonales Alcalde España - Bizkaia 02/10/2019 0.0€
Servei de millora de la senyalització exterior i interior de l'hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, per a la millora del guiatge i de l'experiència del pacient, física i digitalment. Institut Català De La Salut (ics) España - Barcelona 09/07/2019 78,000.00€
L'objecte del contracte és la realització de les obres contingudes al Projecte de millora de l'enllumenat públic del Polígon Industrial Els Garrofers. Ajuntament De Vilassar De Mar España - Barcelona 06/09/2019 26/09/2019 117,734.64€
+5000 Resultados