Concursos de Conserjería y recepción

Categorías: Conserjería y recepción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és realitzar el servei d'atenció al públic i de consergeria de l'edifici municipal Ca l'Anita de l'Estanc, d'acord amb la seva especificació detallada continguda al Plec de prescripcions tècniques. Ajuntament De Roses España - Girona 05/07/2019 22/07/2019 42,221.22€
Servei de consergeria per a la seu de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya Entitat Autònoma Del Diari Oficial I De Publicacions De La Generalitat (eadop) España - Barcelona 21/06/2019 08/07/2019 35,040.00€
Servicio de recepción del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears con participación reservada a Centros Especiales de Ocupación. Ente Público De Radiotelevisión De Las Illes Balears España - Illes Balears 04/06/2019 09/07/2019 499,500.00€
SERVEI DE RECEPCIÓ I CONSERGERIA PER A L'EDIFICI BETEVE, amb contractació reservada per a la inserció de col·lectius amb discapacitat o exclusió social. Informació I Comunicació De Barcelona, S.a. España - Cataluña 05/07/2019 22/07/2019 20,000.00€
CB. Servicio de Conserjería y ASC en el CDSCA "El Montón" y la R.E.A "TTE. GRAL. Barroso".- Julio - Noviembre 2019 Intendente De Ferrol España - NOROESTE 22/07/2019 58,998.85€
Contrato de servicios de auxiliares de conserjería del Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras Dirección De La Fundación Campus Tecnológico De Algeciras España - Cádiz 22/07/2019 24/07/2019 70,247.93€
CB. Servicio de Conserjería y ASC en Intendencia de Ferrol, RL'S E.N.M. y RL "La Cortina".- Julio-Noviembre 19 Intendente De Ferrol España - NOROESTE 22/07/2019 54,873.83€
Servicio de auxiliares de control e información del aparcamiento público municipal Consejo De Administración De Armuvissa I, S.a. España - Granada 14/05/2019 29/05/2019 66,388.66€
Prestación de servicios auxiliares en los edificios del Instituto de Crédito Oficial, Comisión De Contratación Del Instituto De Crédito Oficial (ico) España - Madrid 06/06/2019 01/07/2019 39,920.00€
Servei de consergeria del Casal d'avis del barri de l'Espirall. Aqeust contracte es reserva a Empreses d'Inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional Quarta de la Llei 9/2019 LCSP. Ajuntament De Vilafranca Del Penedès España - Barcelona 02/07/2019 17/07/2019 26,985.65€
1344 Resultados