Concursos de Adecuación urbana

Categorías: Adecuación urbana

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Definir els paràmetres i criteris per a l'ordenació de l'àmbit del concurs per tal d'obtenir propostes que resolguin les necessitats funcionals plantejades pels diferents ens públics que gestionaran els futurs equipaments, i que alhora donin resposta a les demandes veïnals. Els treballs seleccionats podran servir de base per iniciar els futurs treballs d'elaboració del "Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana (PEUiMU) per a la regulació del Sector 3 de Magòria". Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 24/05/2019 02/09/2019 35,000.00€
Venda per concurs de la parcel·la E del Pla de Millora Urbana PE-5 de Baqueira. Ajuntament De Naut Aran España - Lleida 06/05/2019 1,977,785.00€
Urbanización travesía de la Iglesias "II Fase", Prádanos de Ojeda Presidencia De La Diputación Provincial De Palencia España - Palencia 15/05/2019 20,693.39€
Urbanización paraje Cañada Inés en Lucainena de las Torres (46PIM2017-2BI) Junta De Gobierno De La Diputación Provincial De Almería España - Almería 03/06/2019 25/06/2019 203,140.27€
Urbanización/Adecuación del lateral frente a calle Esnabide en la lonja de Pasaia Presidencia De La Autoridad Portuaria De Pasaia España - Gipuzkoa - Pasaia 17/04/2019 201,877.90€
Cessió d'un dret de superfície sobre una finca de titularitat municipal situada dins l'àmbit del Pla de Millora Urbana PMU001 Hospital, de Manresa, per a la promoció d'habitatges en règim cooperatiu, per un període de 75 anys prorrogables per 15 anys més. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 18/10/2018 2,449,523.00€
Servicio de movilidad para la atención de urgencias domiciliarias de los puntos de atención continuada del Departamento de Salud de Elda Departamento De Salud De Elda. Dirección Económica-gerencia España - Alicante/Alacant 05/04/2019 13,200.00€
Acerado/paseo en C/ La Ladera Alcaldía Del Ayuntamiento De Vilaflor De Chasna España - Tenerife 05/02/2019 13,121.67€
mejora/aceras acceso viviendas barrio 1ºm, nº. 87/pos/2018 - ayuntamiento de verín Presidencia De La Diputación Provincial De Ourense España - Ourense (Orense) 21/12/2018 39,669.42€
Licitacio contractació treballs redacció projecte de reparcel·lació Pla de Millora Urbana dels Codonyers terme municipal d'Alcanar. Ajuntament D'alcanar España - Tarragona 03/05/2018 60,000.00€
+5000 Resultados