Concursos de Adecuación urbana

Categorías: Adecuación urbana

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Alienació per concurs de la parcel·la número 4 del Pla de Millora Urbana, Pla especial número 2 de Baqueira (Naut Aran): Ajuntament De Naut Aran España - Lleida 03/07/2020 731,000.00€
concessió de l'ús privatiu de 484,95 m2. de subsòl de sòl qualificat com sistema general viari (inclòs en la finca inscrita en el Registre de la propietat d'Amposta-1 al volum 3981, foli, 16, finca número 47693) per destinar-lo a aparcament i connexió subterrània del subsòl de les parcel·les P-9 i P-10 de l'àmbit del Pla de millora urbana PMU-1 Cementiri. Ajuntament D'amposta España - Tarragona 06/02/2020 3,000.00€
Definir els paràmetres i criteris per a l'ordenació de l'àmbit del concurs per tal d'obtenir propostes que resolguin les necessitats funcionals plantejades pels diferents ens públics que gestionaran els futurs equipaments, i que alhora donin resposta a les demandes veïnals. Els treballs seleccionats podran servir de base per iniciar els futurs treballs d'elaboració del "Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana (PEUiMU) per a la regulació del Sector 3 de Magòria". Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 24/05/2019 02/09/2019 35,000.00€
Venda per concurs de la parcel·la E del Pla de Millora Urbana PE-5 de Baqueira. Ajuntament De Naut Aran España - Lleida 06/05/2019 1,977,785.00€
Urbanización travesía de la Iglesias "II Fase", Prádanos de Ojeda Presidencia De La Diputación Provincial De Palencia España - Palencia 15/05/2019 20,693.39€
Urbanización/Adecuación del lateral frente a calle Esnabide en la lonja de Pasaia Presidencia De La Autoridad Portuaria De Pasaia España - Gipuzkoa - Pasaia 17/04/2019 201,877.90€
Cessió d'un dret de superfície sobre una finca de titularitat municipal situada dins l'àmbit del Pla de Millora Urbana PMU001 Hospital, de Manresa, per a la promoció d'habitatges en règim cooperatiu, per un període de 75 anys prorrogables per 15 anys més. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 18/10/2018 2,449,523.00€
Servicio de movilidad para la atención de urgencias domiciliarias de los puntos de atención continuada del Departamento de Salud de Elda Departamento De Salud De Elda. Dirección Económica-gerencia España - Alicante/Alacant 05/04/2019 13,200.00€
Acerado/paseo en C/ La Ladera Alcaldía Del Ayuntamiento De Vilaflor De Chasna España - Tenerife 05/02/2019 13,121.67€
mejora/aceras acceso viviendas barrio 1ºm, nº. 87/pos/2018 - ayuntamiento de verín Presidencia De La Diputación Provincial De Ourense España - Ourense (Orense) 21/12/2018 39,669.42€
+5000 Resultados