Concursos de Adecuación urbana

Categorías: Adecuación urbana

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
concessió de l'ús privatiu de 484,95 m2. de subsòl de sòl qualificat com sistema general viari (inclòs en la finca inscrita en el Registre de la propietat d'Amposta-1 al volum 3981, foli, 16, finca número 47693) per destinar-lo a aparcament i connexió subterrània del subsòl de les parcel·les P-9 i P-10 de l'àmbit del Pla de millora urbana PMU-1 Cementiri. Ajuntament D'amposta España - Tarragona 06/02/2020 21/02/2020 3,000.00€
Definir els paràmetres i criteris per a l'ordenació de l'àmbit del concurs per tal d'obtenir propostes que resolguin les necessitats funcionals plantejades pels diferents ens públics que gestionaran els futurs equipaments, i que alhora donin resposta a les demandes veïnals. Els treballs seleccionats podran servir de base per iniciar els futurs treballs d'elaboració del "Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana (PEUiMU) per a la regulació del Sector 3 de Magòria". Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 24/05/2019 02/09/2019 35,000.00€
Venda per concurs de la parcel·la E del Pla de Millora Urbana PE-5 de Baqueira. Ajuntament De Naut Aran España - Lleida 06/05/2019 1,977,785.00€
Urbanización travesía de la Iglesias "II Fase", Prádanos de Ojeda Presidencia De La Diputación Provincial De Palencia España - Palencia 15/05/2019 20,693.39€
Urbanización/Adecuación del lateral frente a calle Esnabide en la lonja de Pasaia Presidencia De La Autoridad Portuaria De Pasaia España - Gipuzkoa - Pasaia 17/04/2019 201,877.90€
Cessió d'un dret de superfície sobre una finca de titularitat municipal situada dins l'àmbit del Pla de Millora Urbana PMU001 Hospital, de Manresa, per a la promoció d'habitatges en règim cooperatiu, per un període de 75 anys prorrogables per 15 anys més. Ajuntament De Manresa España - Barcelona 18/10/2018 2,449,523.00€
Servicio de movilidad para la atención de urgencias domiciliarias de los puntos de atención continuada del Departamento de Salud de Elda Departamento De Salud De Elda. Dirección Económica-gerencia España - Alicante/Alacant 05/04/2019 13,200.00€
Acerado/paseo en C/ La Ladera Alcaldía Del Ayuntamiento De Vilaflor De Chasna España - Tenerife 05/02/2019 13,121.67€
mejora/aceras acceso viviendas barrio 1ºm, nº. 87/pos/2018 - ayuntamiento de verín Presidencia De La Diputación Provincial De Ourense España - Ourense (Orense) 21/12/2018 39,669.42€
Licitacio contractació treballs redacció projecte de reparcel·lació Pla de Millora Urbana dels Codonyers terme municipal d'Alcanar. Ajuntament D'alcanar España - Tarragona 03/05/2018 60,000.00€
+5000 Resultados