Concursos públicos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Serveis de neteja de les instal·lacions del Teatre Nacional de Catalunya, SA Teatre Nacional De Catalunya, Sa (tnc) España - Barcelona 20/07/2018 352,432.00€
Impresión, manipulado y distribución de cuestionarios e impresos del INE, durante 2 años Instituto Nacional De Estadística Ine España - Madrid 20/07/2018 378,571.75€
Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un cojunt d'armaris elèctrics, d'un servidor per la xarxa de control i de dues xarxes de parada d'emergència pel sistema de maquinària escènica del Teatre Nacional de Catalunya Teatre Nacional De Catalunya, Sa (tnc) España - Barcelona 20/07/2018 450,500.00€
Contracte de serveis per a la redacció dels Projectes Bàsic i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i Projecte d'activitats i ambiental de les obres de construcció de l'edifici de la Residència i centre de dia a la Fàbrica Vella de Sallent. Ajuntament De Sallent España - Barcelona 18/07/2018 160,000.00€
Estudio sobre economía sumergida en Navarra España - Navarra 18/07/2018 25,000.00€
Us comuniquem que s'està preparant la licitació del contracte de serveis de manteniment i de suport tècnic dels aparells mèdics propietat del centre, de manera conjunta amb altres entitats. D'acord amb l'article 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de Febrer de 2014, estarà disponible en el perfil de contractant la documentació referida a la licitació (plec de clàusules; plec de prescripcions tècniques; annex detall de lots i sublots). El propòsit d'aquest anunci previ és: 1. Avisar al mercat d'un possible futur procediment de licitació; 2. Alertar al mercat Fundació Sagessa - Salut España - Cataluña 19/07/2018 0.0€
Us comuniquem que s'està preparant la licitació del contracte de serveis de manteniment i de suport tècnic dels aparells mèdics propietat del centre, de manera conjunta amb altres entitats. D'acord amb l'article 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de Febrer de 2014, estarà disponible en el perfil de contractant la documentació referida a la licitació (plec de clàusules; plec de prescripcions tècniques; annex detall de lots i sublots). El propòsit d'aquest anunci previ és: 1. Avisar al mercat d'un possible futur procediment de licitació; 2. Alertar al mercat Fundació Per A L'atenció Social España - Cataluña 19/07/2018 0.0€
Us comuniquem que s'està preparant la licitació del contracte de serveis de manteniment i de suport tècnic dels aparells mèdics propietat del centre, de manera conjunta amb altres entitats. D'acord amb l'article 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de Febrer de 2014, estarà disponible en el perfil de contractant la documentació referida a la licitació (plec de clàusules; plec de prescripcions tècniques; annex detall de lots i sublots). El propòsit d'aquest anunci previ és: 1. Avisar al mercat d'un possible futur procediment de licitació; 2. Alertar al mercat Centre Mq Reus, Sa España - Cataluña 19/07/2018 0.0€
Servicio de barra de Bar durante las Fiestas Mayores 2018 Alcaldía Del Ayuntamiento De L'alcudia De Crespins España - Valencia/València 27/07/2018 10,000.00€
Construcción y montaje de un espacio demo interactivo (EDI) en una sala del museo FNMT-RCM en Madrid. Fábrica Nacional De Moneda Y Timbre - Real Casa De La Moneda España - Madrid - Madrid 25/07/2018 700,000.00€
+5000 Resultados