Concursos públicos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Subministrament de reactius per la determinació quantitativa de la proteïna St2, pel Servei de Anàlisis Clíniques i Biologia del Laboratori Clínic Metropolitana Nord, de l?Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català De La Salut (ics) España - Barcelona 31/03/2023 34,940.00€
Servei Auxiliar de Senyals (SAS) per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 31/03/2023 92,526.39€
Subministrament agregat de ginecologia i obstetrícia per a l?Institut Català de la Salut i als centres adherits a aquest procediment (Hospital de Berga, Hospital de Cerdanya, Parc Salut Mar (Litoral) i GSS ? Hospital Universitari de Santa Maria) Institut Català De La Salut (ics) España - Cataluña 31/03/2023 0.0€
subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equips de tractament de FORM a l?Ecoparc 3. àrea Metropolitana De Barcelona España - Barcelona 31/03/2023 8,246,541.50€
Obres d'instal·lació d?un nou grup de bombeig contra incendis de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català De La Salut (ics) España - Tarragona 31/03/2023 72,453.99€
Acord marc per l?homologació de proveïdors pel subministrament i manteniment de material de gamma bàsica per a laboratoris d?opto-fotònica de l?ICFO Icfo - Institut De Ciències Fotòniques España - Barcelona 31/03/2023 970,000.00€
Execució de les obres de remodelació d'aquest tram de vial entre Àngel Guimerà i carrer Creu Roquinyola, un tram entremig que dona continuitat a la fase 1 executada, on per tal de garantir la incorporació al vial des dels carrers Creu Roquinyola, d'Aró i Ample, s'opta per un giratori allargassat tal com ja preveu el POUM, amb dos carrils per sentit, s'executa la vorea de la banda sud que incorpora un carril bici i es renova la vorera de la banda nord ajustada a les noves alieneacions, es renova l'enllumenat públic en la seva totalitat, definit al projecte d'ampliació de l'avinguda d'Espanya. Ajuntament De Palafrugell España - Girona 31/03/2023 1,657,027.80€
L?objecte de contractació són els serveis de seguretat i vigilància i auxiliars de serveis per al Parc Sanitari Pere Virgili Parc Sanitari Pere Virgili (pspv) España - Barcelona 31/03/2023 3,457,772.80€
Serveis de Manteniment i Evolució d?aplicacions informàtiques (AM) de l?àmbit d?Internet i Canals (USIC) de l?Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Institut Municipal D'informàtica España - Barcelona 31/03/2023 3,173,493.00€
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Policia Local consistent en la licitació del contracte servei d'assessorament i assistència jurídica per als membres del Cos de la Policia Local. L'objecte inclou l?assistència i defensa jurídica en tots tipus de procediments penals, tant en primera com en segona instància, amb vista oral als jutjats penals que siguin competents. L'acompanyament als membres a totes les actuacions que s?hagin de realitzar als jutjats corresponents quan hagin estat citats com a investigats, garantint una assistència plena jurídica plena des del Ajuntament De Parets Del Vallès España - Barcelona 31/03/2023 8,999.10€
+5000 Resultados