Concursos públicos

Ámbito: España - Cataluña

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte mixt per a la disponibilitat dels equipaments i subministrament dels recursos materials necessaris per tal de portar a terme la realització de les sessions d'hemodiàlisi i hemodiafiltració en línia al Consorci Hospitalari de Vic. Consorci Hospitalari De Vic España - Cataluña 26/05/2023 2,324,000.00€
Subministrament de material fungible per a intervencions robotitzades d'artroplàstia de genoll per al Servei de Traumatologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català De La Salut (ics) España - Cataluña 26/05/2023 80,000.00€
Servei d?impressió de materials de difusió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref:POSS23/23) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 26/05/2023 23,300.00€
Subministrament, implementació i manteniment d?una plataforma per a la regulació i control de zones d?estacionament amb temps limitat per a vehicles autoritzats, basada en sensors i aplicacions mòbils per a conductors i agents de control, així com la resta de subministraments i serveis necessaris per a la gestió de les zones d?aparcament amb rotació. Associació De Municipis Per La Mobilitat I El Transport Urbà España - Cataluña 26/05/2023 292,101.80€
Subministrament de recanvis pels disjuntors i onduladors de tracció de les diferents UT i Automotors d'FGC. (Ref:PO07/23) Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya España - Cataluña 26/05/2023 155,000.00€
Subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d?Educació per a pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals i inici de curs. Departament D'educació España - Cataluña 26/05/2023 59,950.00€
L'objecte del contracte és l?execució de les obres corresponents a la instal·lació fotovoltaica d?autoconsum amb una potència de 94 kWp (90 kW nominals), situada a les dues cobertes planes de l?Edifici F del Campus Miramarges de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya , amb un sistema d?autoconsum individual connectat a xarxa general per tal de cobrir part dels consums propis de l?edifici, amb la possibilitat de bolcar excedents a xarxa acollint-se a la compensació econòmica d?excedents, Fundació Universitària Balmes España - Cataluña 26/05/2023 119,540.70€
Servei d´atenció de Consultes Acadèmiques, públic i Queixes de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A La Universitat Oberta De Catalunya España - Cataluña 26/05/2023 731,988.00€
L?objecte del contracte es l?execució de les obres d?un nou dipòsit de formigó armat de 200 m3 de capacitat, la connexió d?aquest amb la conducció existent d?ATL que alimenta el dipòsit del Pla, l?execució d?una nova conducció de desguàs de 730 m de longitud i el conjunt d?equips i instal·lacions necessaris per a l?operació del nou dipòsit. Ens D'abastament D'aigua Ter-llobregat (atl) España - Cataluña 26/05/2023 753,483.00€
Acord Marc del Subministrament de Material d'Incontinència Consorci De Salut I D'atenció Social De Catalunya España - Cataluña 25/05/2023 0.0€
2242 Resultados