Concursos públicos

Ámbito: España - Barcelona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Adquisición e instalación de cortinas tipo estor, en la Oficina de información de la Seguridad Social de Nou Barris Tgss-dirección Provincial De Barcelona España - Barcelona - Barcelona 29/09/2023 2,975.00€
Servei per la contractació de la implantació, manteniment i subministrament de llicències per a l?ICFO. Icfo - Institut De Ciències Fotòniques España - Barcelona 29/09/2023 152,541.80€
Subministrament de 325 màscares de protecció respiratòria per a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Institut De Seguretat Pública De Catalunya España - Barcelona 29/09/2023 133,029.00€
El servei de manteniment integral de les zones verdes de Montgat, el qual inclou la neteja global de jardins, parcs, places enjardinades, espais verds lliures i el manteniment dels diferents àmbits: vegetació, mobiliari (jardineres, cartells...), paviments, instal·lacions dels espais verds. També inclou el servei de manteniment integral de les àrees de jocs (infantils, esportius) i els seus equips de les zones públiques. Ajuntament De Montgat España - Barcelona 29/09/2023 1,948,020.00€
Servei de vigilants de seguretat privada (sense armes) necessaris per al desenvolupament de les activitats programades per l?Ajuntament de Martorell i gestionades pel Patronat municipal de serveis d?atenció a les persones de Martorell Patronat Municipal De Serveis D'atenció A Les Persones De Martorell España - Barcelona 29/09/2023 5,600.00€
El present contracte té per objecte la prestació del servei de manteniment normatiu, correctiu i preventiu de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals de Mataró. Ajuntament De Mataró España - Barcelona 29/09/2023 287,994.60€
Subministrament d'un robot col·laboratiu per al Laboratori de Control de l'EPSEM Universitat Politècnica De Catalunya España - Barcelona 29/09/2023 18,000.00€
Seguiment dels actes ciutadans que es realitzaran als espais singulars del recinte de les Drassanes Reials, vetllant per tal que els operadors actuïn d?acord amb les normes fixades en el protocol per la cessió d?ús dels espais del Consorci i els annexos de condicions d?ús dels espais del Consorci. Consorci De Les Drassanes Reials I Museu Maritim De Barcelona España - Barcelona 29/09/2023 46,878.36€
ECAO 10756/2023 - Obres definides en el "Projecte d'adequació de la zona de petanca, jocs bio-saludables i aparcament de Can Boada del Pi", amb criteris de contractació pública ecològica Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 29/09/2023 185,892.73€
L?objecte del contracte és el subministrament mitjançant arrendament i la instal·lació de 14 aparells desfibril·ladors (4 mòbils i 10 fixos d?exterior) ubicats a diversos emplaçaments municipals de Sant Quirze del Vallès i els serveis associats de cardioprotecció integral (manteniment, senyalització, formació i difusió), d?acord amb el plec de prescripcions tècniques que regeix aquest contracte. L?Ajuntament és titular d?un DESA que és destinat a protecció civil i per tant s?ha d?incloure dins l?objecte del contracte, amb un total global de 15 aparells inclosos en la gestió de la contractació Ajuntament De Sant Quirze Del Vallès España - Barcelona 29/09/2023 24,724.64€
+5000 Resultados