Concursos públicos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres d?enderroc de l?antic poliesportiu (actual seu OAC) a Barberà del Vallès. àrea Metropolitana De Barcelona España - Barcelona 31/03/2023 217,694.40€
Servicio alternativo de transporte en la estacion de la granada por las obras del corredor mediterraneo Dirección General De Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.a. España - Cataluña 31/03/2023 190,670.00€
Ejecución del servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del personal del centro penitenciario Sevilla II Dirección Del Centro Penitenciario Sevilla Ii (morón De La Frontera) España - Sevilla - MORÓN DE LA FRONTERA 31/03/2023 99,000.00€
Contractació del servei de seguretat privada (sense arma) pels esdeveniments que es celebrin als diferents espais del Centre d'Activitats de La Farga, GEM,S.A La Farga, Gestió D'equipaments Municipals De L'hospitalet De Llobregat, Sa España - Barcelona 31/03/2023 57,600.00€
Servicio de ayuda y codificación CIE-10-ES de informes de alta de hospitalización del Hospital Vital Álvarez Buylla Gerencia Del área Sanitaria Vii Del Servicio De Salud Del Principado De Asturias España - Asturias 31/03/2023 27,240.00€
Servicio de gestión de fericab y feria del caballo cruzado en las instalaciones del huerto de la rueda durante el mes de octubre de 2023 Junta De Gobierno Local Del Ayuntamiento De Lorca España - Murcia - Lorca 31/03/2023 95,000.00€
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Policia Local consistent en la licitació del contracte servei d'assessorament i assistència jurídica per als membres del Cos de la Policia Local. L'objecte inclou l?assistència i defensa jurídica en tots tipus de procediments penals, tant en primera com en segona instància, amb vista oral als jutjats penals que siguin competents. L'acompanyament als membres a totes les actuacions que s?hagin de realitzar als jutjats corresponents quan hagin estat citats com a investigats, garantint una assistència plena jurídica plena des del Ajuntament De Parets Del Vallès España - Barcelona 31/03/2023 8,999.10€
Subministrament de carpetes de matrícula per als estudiants de la UAB. Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 31/03/2023 82,000.00€
Acord marc per l?homologació de proveïdors pel subministrament i manteniment de material de gamma bàsica per a laboratoris d?opto-fotònica de l?ICFO Icfo - Institut De Ciències Fotòniques España - Barcelona 31/03/2023 970,000.00€
Assistència tècnica i suport administratiu, jurídic i logístic en la tramitació dels procediments sancionadors competència de l'Àrea d'Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible Ajuntament De Barcelona España - Barcelona 31/03/2023 210,477.98€
+5000 Resultados