Adjudicaciones de concursos en Universitat Autònoma de Barcelona

Organismo: Universitat Autònoma de Barcelona

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Fabricació i subministrament de les agendes per als estudiants que es matriculen per cursar els seus estudis a la UAB. El mínim d'agendes que es sol·licitaran es fixa en 32.000 i el màxim en 36.000 Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 05/03/2021 22/03/2021 16,520.00€
Servei de realització que inclou el desenvolupament, implementació, posada a punt i funcionament, de l'APP del projecte FoodE i un back office/s que permeti calcular indicadors de sostenibilitat, així com la seva part gràfica que incorpori la imatge corporativa del projecte, segons les activitats T3.2 i les subtasques i tasques relacionades del projecte FoodE. Aquest desenvolupament inclou les parts descrites en el plec tècnic i en l'Annex a aquesta convocatòria. Hi haurà com a mínim 4 parts bàsiques, cadascuna amb les seves funcionalitats: el backoffice web o panel d'administració pels difer Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 26/03/2021 80,000.00€
Subministrament d'equip Analitzador de paràmetres de dispositius semiconductors Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 11/03/2021 08/04/2021 68,000.00€
Serveis Especialitzats de suport a la coordinació del Màster propi en Political Ecology, Degrowth and Environmental Justice per a la Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 11/03/2021 08/04/2021 20,000.00€
Servei de manteniment i suport del programari UNIVERSITAS XXI per a la gestió dels recursos humans i del portal de l'empleat. Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 21/12/2020 119,597.67€
Reforma de la instal·lació de climatització (fred) de l'edifici MRB de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 24/11/2020 15/12/2020 142,199.61€
Obres de reforma interior per crear aules d'informàtica a la Biblioteca de la Facultat de Medicina Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 22/10/2020 107,371.07€
Concessió del servei de gestió de la botiga virtual de marxandatge, un punt de recollida al Campus de la UAB i un punt físic de venda dels productes de marxandatge. Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 03/02/2021 0.0€
Subministrament de carpetes de matrícula per als estudiants de la UAB Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 13/11/2020 52,000.00€
Subministrament d'un sistema de biodescontaminació per peròxid d'hidrogen vaporitzat per la UAB Universitat Autònoma De Barcelona España - Barcelona 13/11/2020 30/11/2020 83,791.20€
129 Resultados