Adjudicaciones de concursos en GRAMEPARK, SA

Organismo: GRAMEPARK, SA

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és la realització del servei d'arranjament, rehabilitació, manteniment, reparació i altres actuacions urgents d'edificacions gestionades per Gramepark, SA per garantir-ne l'habitabilitat i, en el seu cas, la seva funcionalitat Gramepark, Sa España - Barcelona 05/10/2021 640,000.00€
Garantir la vigilància i el control d'accessos a l'edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Almogàvers, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet per evitar destrosses i ocupacions dels habitatges i les zones comuns d'acord amb les instruccions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques que regeix aquesta contractació. Gramepark, Sa España - Barcelona 03/02/2021 24/02/2021 93,240.00€
Vigilància i control d'accessos a l'edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Almogàvers, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet Gramepark, Sa España - Barcelona 27/01/2021 93,240.00€
Portar a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions de Gramepark, SA. Gramepark, Sa España - Barcelona 13/10/2020 106,882.00€
Portar a terme la gestió del control d'accessos i la gestió de cobraments als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona Gramepark, SA. Gramepark, Sa España - Barcelona 12/12/2019 640,057.00€
El servei d'atenció i gestió de les situacions de pobresa energètica que es detectin per les diferents vies que s'estableixin (Serveis Socials Bàsics, companyies subministradores i/o de manera directa per demanda dels usuaris), amb actuacions pedagògiques, informatives, d'acompanyament en les tramitacions, intermediació amb les companyes subministradores per evitar talls de subministraments i assessorament energètic a domicilis. Gramepark, Sa España - Barcelona 06/11/2019 147,203.39€
Control dels accessos i altres feines auxiliars als aparcaments de rotació i al Dipòsit Municipal de Vehicles que gestiona Gramepark, SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet: -Dipòsit Municipal de Vehicles. -Aparcament de Plaça de la Vila. -Aparcament de la Rambla Sant Sebastià. -Aparcament de Mercat del Fondo. -Aparcament de Metro del Fondo. La relació de les instal·lacions esmentades podrà modificar-se durant la vigència del contracte amb la incorporació d'altres o la supressió de qualsevol de les existents. Gramepark, Sa España - Barcelona 03/04/2019 2,122,980.00€
Adequació d'una de les plantes del Complex de les Oliveres per a la seva explotació com a aparcament de vehicles, d'acord amb el projecte elaborat per l'empresa CONTEC, SL i que s'acompanya com a Plec de Clàusules Tècniques d'aquest contracte. Gramepark, Sa España - Barcelona 03/04/2019 173,420.69€
El contracte tindrà com a objecte l'execució de les obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antic CEIP Miguel Hernández en habitatge dotacional per a gent gran, de conformitat amb el projecte aprovat inicialment en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió celebrada en data 30 d'octubre de 2018. Gramepark, Sa España - Barcelona 31/10/2018 2,151,360.20€
Execució de les obres de rehabilitació per a la reconversió de l'antic CEIP Miguel Hernàndez en habitatge dotacional per a gent gran, de conformitat amb el projecte aprovat inicialment en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió celebrada en data 2 de maig de 2018. Gramepark, Sa España - Barcelona 05/06/2018 1,655,000.10€
10 Resultados