Adjudicaciones de concursos en Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Organismo: Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El objeto del contrato es el suministro para la adquisición de reactivos y material fungible para la detección simultánea (múltiplex) digital de proteínas y ácidos nucleicos en muestras biológicas de la Fundación Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 20/05/2022 80,000.00€
El objeto del contrato es el suministro para la adquisición del trazador PI-2620 de TAU para el estudio mediante PET de agregados de proteína TAU en el cerebro con la finalidad de realización del proyecto PI21-01758 en el Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu I Sant Pau para la Fundación Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 06/05/2022 112,500.00€
L'objecte del contracte és descriure els requisits bàsics pel subministrament del material necessari per a la realització de les tècniques d'immunohistoquímica, així com el manteniment preventiu i correctiu de l'equip installat actualment a l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau per a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 12/04/2022 28,000.00€
El objeto del contrato es el servicio relativo a la producción y suministro de un lentivirus recombinante codificado de un CAR (LV-CL30) para la Fundación Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 01/04/2022 129,206.10€
El objeto del contrato es el servicio relativo a la producción y suministro de un lentivirus recombinante codificado de un CAR (LV-CL19) para la Fundación Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 01/04/2022 69,163.05€
L'objecte contracte és el servei de manteniment preventiu de l'Escàner Digital Pannoramic Midi BF 3DHistech N/S PMIDI-034203 de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau per a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 30/03/2022 6,573.53€
L'objecte del contracte és garantir la prestació del servei d'elaboració d'un estudi de posicionament internacional que mostri l'evolució durant els últims cinc anys de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 22/03/2022 20,000.00€
L'objecte del contracte és el "Subministrament de material d'oficina per a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau". Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 23/02/2022 27,500.00€
L'objecte del contracte és el subministrament de llicències de programari i serveis connexos per als usuaris del sistema de gestió corporatiu Fundanet de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 27/01/2022 144,861.00€
L'objecte del contracte és el subministrament i posada en funcionament d'un autoclau esterilitzador a vapor pel Servei d'Experimentació Animal (SEA). Fundació Privada Institut De Recerca De L'hospital De La Santa Creu I Sant Pau España - Barcelona 21/01/2022 72,000.00€
42 Resultados